Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • επιχειρησιακές έρευνες, οικονομικές μελέτες και συμβουλευτική διοίκησης
  • αξιολόγηση, εκπαίδευση και συμβουλευτική προσωπικού
  • λογιστικές υπηρεσίες και πιστοποιήσεις ISO

Για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, απλώς διευκολύνει.

Προσωπικά στοιχεία
Στοιχεία επικοινωνίας


Παρατηρήσεις & σχόλια

Θα θέλετε να σας ενημερώνουμε μέσω υπηρεσίας newsletter: