Συμβουλευτική επενδύσεων

Τα στάδια της χρηματοδότησης μιας επένδυσης, ξεκινούν από την ενημέρωση & την υπαγωγή των επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων με την καταβολή των επιχορηγήσεων.

 

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Για την επιλογή του κατάλληλου επενδυτικού σχήματος απαιτείται πλήρης κατανόηση του περιβάλλοντος της κάθε επιχείρησης ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί της στόχοι μέσα από την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων.

 

Διαχείριση προγραμμάτων

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν επενδύσεις απαιτείται καθορισμός του κόστους. Κατόπιν προχωρούμε σε κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας και τέλος διαχειριζόμαστε τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.

 

Υπηρεσίες χρηματοδότησης

Ενημερωθείτε για όλα τα Ανοιχτά προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. και Ο.Α.Ε.Δ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι ένταξης, τι δικαιολογητικά φακέλου απαιτούνται και ποιες οι διαδικασίες.

 

Μάθετε περισσότερα