Διαφήμιση Facebook

To Facebook έχει 4 εκατομμύρια Έλληνες χρήστες, ενώ η επισκεψιμότητα του είναι υψηλότερη από τη Google και οι μελέτες δείχνουν πως η καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η Facebook διαφήμιση είναι σαφώς πιο οικονομική σε σχέση με το Google ή άλλα μέσα. Η διαφήμιση στο Facebook εμφανίζεται με ποικιλία μορφών όπως κείμενα, banners (εικόνες) και βίντεο. Οι διεθνείς μελέτες και τα Case Studies σε Πελάτες μας δείχνουν ότι το Facebook είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για την:

Στο Facebook υπάρχει η δυνατότητα να στοχεύσετε το target group σας όχι μόνο με βάση τη γλώσσα και τη χώρα, αλλά και με βάση το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο ή ακόμα και τα ενδιαφέροντα-χόμπυ.

Μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος είναι η στόχευση ατόμων που έχουν επισκεφτεί το Site σας (Retargeting), ή των ανθρώπων που έχετε τα Emails τους όπως συνδρομητές του Newsletter σας.
Αναλαμβάνουμε το επαγγελματικό στήσιμο και τη συνεχή διαχείριση της διαφημιστικής σας καμπάνιας στο Facebook, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησής σας.

Εκτός από την αρχική δημιουργία της διαφημιστικής καμπάνιας αναλαμβάνουμε τη συνεχή βελτιστοποίηση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Παράλληλα με τη διαφημιστική εκστρατεία Facebook μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στη συνεχή ενημέρωση της εταιρικής σας σελίδας, τη δημιουργία Facebook Applications, και τη συβουλευτική των στελεχών σας.