Affiliate marketing

Το affiliate marketing είναι μια μέθοδος προώθησης της επιχείρησής σας στην οποία δίνετε ως αμοιβή προμήθεια επί της πώλησης. Δεν πληρώνετε για clicks ή views, αλλά μόνο για αγορές από το site σας. Αποτελεί δηλαδή μια μέθοδο marketing που είναι βασισμένη στην απόδοση.

Πληρώνετε για αποτελέσματα και όχι επισκεψιμότητα που ίσως δε φέρει ποτέ πελάτες. Οι άνθρωποι που σας προωθούν με σκοπό να κερδίσουν αυτήν την προμήθεια επί της πώλησης ονομάζονται affiliates. Στα Ελληνικά έχει επικρατήσει ο όρος «συνεργάτες» σαν μετάφραση.

Ο πιο πρακτικός τρόπος για να αξιοποιήσετε το Affiliate Marketing και να βρείτε Affiliates, είναι να έρθετε σε συνεργασία με υπάρχον δίκτυο συνεργατών (affiliate network), που έχει ήδη έτοιμους affiliates και affiliate πρόγραμμα για να «κουμπώσετε» στο site σας.

Στην Ελλάδα τα Affiliate networks που προτείνουμε στους πελάτες μας είναι η Linkwise, η ForestView και η ClickBanner.