Πολιτική επικοινωνία

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας δημόσιας εκστρατείας προϋποθέτουν βαθιά γνώση του πολιτικού οικονομικού και κοινωνικού πεδίου, στρατηγικό σχεδιασμό, ισχυρό μήνυμα, συντονισμένη δράση, έρευνα για τη διερεύνηση της εικόνας του υποψηφίου, μηχανισμούς δικτύωσης με τα μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως, αξιόπιστους συνεργάτες που γνωρίζουν καλά τη δουλειά τους και δεν αφήνουν τίποτα στη τύχη.

Η εταιρία μας τοποθετεί τη δημοσιότητα και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης στην καρδιά κάθε ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας. Εξειδικευμένα στελέχη μας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και σε υποψήφιους πολιτευτές, βουλευτές, τοπικούς άρχοντες, με στόχο την προετοιμασία, εκπαίδευση και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας παρουσίας τους στα μέσα ενημέρωσης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας βοηθούν τους πελάτες μας να αναδείξουν τα ισχυρά σημεία της δημόσιας εικόνας τους, να βελτιώσουν πιθανές αδυναμίες, να αποφύγουν παγίδες και να αποκτήσουν άνεση στην επικοινωνία τους με το ευρύ κοινό.