Σύνταξη πρότασης

Αναλύοντας την αγορά και την επιχείρηση σας, εξάγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό τη σύνταξη μιας πρότασης, η οποία να αποτυπώνει τα οφέλη που θα αποκομίζει η επιχείρηση σας και θα αφορούν:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
 • Ενίσχυση πνεύματος ομαδικότητας
 • Καλές εργασιακές σχέσεις

Η εκπόνηση της πρότασης θα αφορά την καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας που μπορεί να ακολουθήσει ένα brand, προϊόν ή υπηρεσία με βάση τους παρακάτω παράγοντες:

 • τη χρονική στιγμή της προβολής
 • την τιμή του
 • την σχέση του με τον ανταγωνισμό
 • την τοποθέτηση του στην αγορά
 • ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης ανταγωνισμού
 • το κανάλι διανομής
 • τα χαρακτηριστικά του το κοινό στόχο
 • αξιολόγηση και επιλογή διαφημιστικών μέσων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του media plan γίνεται με γνώμονα τον ιδανικό συνδυασμό affinity, συχνότητας, κάλυψης, impact, κόστους και ανταποδοτικών οφελών από τα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η διαφήμιση από μόνη της δεν αυξάνει τις πωλήσεις. Η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να λάβει χώρα εφόσον παροτρυνθεί συχνότερη κατανάλωση από τους υπάρχοντες καταναλωτές και γίνει προσέλκυση νέων καταναλωτών προσεγγίζοντας άλλες ηλικιακές ομάδες, παίρνοντας μερίδιο από τον ανταγωνισμό και ενημερώνοντας όσους δεν είχαν γνώση της ύπαρξης του προϊόντος
Η διαφήμιση λειτουργεί υποστηρικτικά στους παραπάνω στόχους, βοηθώντας στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και στη βελτίωση της εικόνας του προϊόντος υπηρεσίας, καθώς και στην επικοινωνία κινήτρων που θα αυξήσουν τον αριθμό αυτών που θα δοκιμάσουν το προϊόν υπηρεσία. Η υπόθεση της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που αφορά αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στις συμπεριφορές, στάσεις, κανόνες και αξίες των μελών μιας εταιρίας στο πλαίσιο ευρύτερων συστημάτων. Και η επιχείρηση είναι ένα από αυτά τα συστήματα. Οι υγιείς επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία και τα οφέλη μακροπρόθεσμων σχεδιασμών.
Η εταιρία μας αποτυπώνει δημιουργικά, πρωτότυπες ιδέες που χτίζουν επικοινωνιακά μία δυναμική εικόνα για την κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Από τη συγγραφή και την επιμέλεια εταιρικών φυλλαδίων έως newsletters και από τη δημιουργία και το σχεδιασμό λογότυπων έως την ψηφιακή επικοινωνία και την παραγωγή διαφημιστικών spots, εγγυόμαστε ένα αποτέλεσμα που θα σας ικανοποιήσει.