Δημόσιες σχέσεις

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει ολόκληρο το πλάνο δημοσίων σχέσεων σας. Για εμάς οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι αυτό που θεωρεί η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, δηλαδή γνωριμίες και καλοί τρόποι. Για εμάς οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιούν την έρευνα ώστε να σχεδιάσουν τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων και να δημιουργήσουν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τις ομάδες που επικοινωνούν.

Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας. Ερευνούν σε βάθος, σχεδιάζουν, αναλαμβάνουν δράση και μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των ομάδων κοινού με τις οποίες επικοινωνούν.

Κάποια από τα εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων που περιλαμβάνει στις υπηρεσίες της είναι τα δελτία τύπου, τα newsletters, η σύνταξη προσκλήσεων, οι ανακοινώσεις εσωτερικής χρήσης, η σύνταξη άρθρων για εφημερίδες και περιοδικά, η δημιουργία ειδικής εταιρικής έκδοσης.