Κριτήρια google

Οι παράγοντες κατάταξης στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google ξεπερνάνε τους 200, ενώ συνεχώς προστίθενται και αλλάζουν καινούρια ranking factors, ανάλογα με τις αλλαγές στους αλγορίθμους.

Συνυπολογίζονται κριτήρια σε επίπεδο site, εξωτερικών links, social ενδείξεων, κριτήρια αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, on-site & off-site κριτήρια και τέλος διάφοροι ειδικοί κανόνες του αλγορίθμου κατάταξης.

01. Ηλικία domain name: Ο Matt Cutts μας ενημερώνει: “Η διαφορά μεταξύ ενός domain 6 μηνών και ενός που είναι ενός έτους δεν είναι και πολύ μεγάλη!”. Με άλλα λόγια χρησιμοποιούν την ηλικία του domain name, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική.

02. Keyword στο top level domain: Το top level domain είναι όσα έχουν κατάληξη .com και όλες τις άλλες και δεν είναι subdomains. Δεν σας δίνει πια την προώθηση που έδινε παλιότερα. Αλλά ακόμα το exact match δουλεύει ακόμα και σήμερα και πολλά sites εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα της Google λόγω domain name.

03. Το keyword ως η πρώτη λέξη στο domain: Κάθε domain name που ξεκινάει με τη λέξη κλειδί έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στα sites τα οποία ή δεν έχουν καθόλου τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί στο domain name τους ή την έχουν στη μέση ή στο τέλος.

04. Χρόνος εγγραφής του domain name: Μια από τις πατέντες της Google υπαγορεύει: “Πολύτιμα και νόμιμα domains names (ονόματα χώρου) συχνά είναι κατοχυρωμένα και προπληρωμένα για πολλά χρόνια προκαταβολικά, ενώ παράνομα ή μη σοβαρά sites χρησιμοποιούν domain names με τον ελάχιστο χρόνο κατοχύρωσης. Έτσι η ημερομηνία λήξης του ονόματος χώρου στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόβλεψης της νομιμότητας του domain name”.

05. Keyword στο subdomain name: Το keyword στο subdomain, βοηθάει να αυξηθεί η θέση σας στη Google.

06. Ιστορικό από το domain name: Ένα site με πολλές μεταβολές στην ιδιοκτησία (φαίνεται μέσω του whois) ή πολλές παύσεις και επανεκκινήσεις στη λειτουργία του, μπορεί να οδηγήσει στη ματαίωση των παλιών links από την Google.

07. Exact match domain: Τα Exact match domains σας δίνουν αυτήν την προώθηση που χρειάζεστε στο site σας. Όμως αν το site σας εξακολουθεί να είναι χαμηλής ποιότητας τότε ίσως πέσετε θύμα του EMD update της Google.

08. Δημόσιο εναντίον private whoIs: Η ιδιωτική εγγραφή του domain name ίσως να είναι δέιγμα ότι προσπαθείτε να αποκρύψετε κάτι. Όταν κάποιος κοιτάει το whois των ιδιοκτητών των domain names, όλα έχουν το “whois privacy protection service” δηλαδή την προστασία ιδιωτικών δεδομένων. Αυτό είναι ασυνήθιστο. Να έχεις την προστασία δεδομένων δεν είναι κακό, αλλά όταν συνδυάζεις όλους τους διάφορους αυτούς spamming παράγοντες μεταξύ τους, αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος webmaster από ότι αυτοί που έχουν ένα ή δύο site.

09. Ιδιοκτήτης domain name με προηγούμενη ποινή από τη Google: H Google έχει μνήμα που ότι και αν κάνετε δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Κανονικό ηλεκτρονικό φακέλωμα.

10. Εθνικές καταλήξεις ονομάτων: Έχοντας μια εθνική κατάληξη στο Domain σας (.cn, .gr, .pt, .ca) βoηθάει το site σας να ανέβει στα εθνικά αποτελέσματα αυτής της χώρας αλλά σας περιορίζει στα διεθνή αποτελέσματα. Το αντίθετο δεν έχει παρατηρηθεί.

11. Keywords στο title tag: Ο τίτλος της σελίδας είναι το δεύτερο σημαντικό σημαντικό πράγμα από άποψη περιεχομένου της σελίδας σας μετά από το περιεχόμενο της σελίδας σας. Έτσι στέλνει ένα πολύ ισχυρό on-page SEO σήμα στη Google.

12. Ο τίτλος της σελίδας σας ξεκινάει με τη λέξη κλειδί: Oι τίτλοι της σελίδας που ξεκινάνε με τις λέξεις κλειδιά τείνουν να αποδίδουν περισσότερο στη Google γενικότερα.

13. Το keyword στο description tag: Άλλο ένα σήμα σχετικότητας. Όχι τεράστιας σημασίας, αλλά ακόμα κάνει τη διαφορά.

14. Το keyword στον τίτλο H1: Το H1 tags είναι σαν τον δεύτερο τίτλο της σελίδας σας και στέλνει ακόμα ένα ισχυρό σήμα σχετικότητας στην Google. Δείτε περισσότερα στη μελέτη συσχετισμού (correlation) που δημοσιεύετε στο site cbutterworth.com.

15. Το keyword σας είναι η πιο συχνή λέξη ή φράση στο κείμενο: Η πυκνότητα της λέξης κλειδί είναι ένας παράγοντας σχετικότητας. Πρέπει να σημειώσω ότι η Google μετράει δύο παράγοντες στην κατάταξη μιας ιστοσελίδας: την σχετικότητα και την ποιότητα ή τη σημαντικότητα του site.

16. Το μέγεθος των άρθρων και των σελίδων: Το περιεχόμενο με περισσότερες λέξεις μπορεί να καλύψει ένα μεγαλύτερο εύρος περιεχομένου και λέξεων κλειδιών από ότι μικρότερα κείμενα. Σύμφωνα με μια σχετική έρευνα του SERPIQ έχει βρεθεί ότι τα άρθρα με 2.500 περίπου λέξεις βγαίνουν πρώτα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Δείτε περισσότερα στη μελέτη content length correlated with SERP position που δημοσιεύετε στο site site.serpiq.com.

17. Πυκνότητα των λέξεων κλειδιών: Όχι τόσο σημαντικός παράγοντας SEO όσο παλιότερα, η Google εξακολοθεί να προσμετράει την πυκνότητα των λέξεων κλειδιών. Πάνω από το 4,5% όμως μπορεί να σας βλάψει.

18. Latent semantic indexing keywords στο περιεχόμενο (LSI): Τα LSI keywords βοηθάνε την Google να εξάγει το σημειωτικό νόημα των λέξεων με περισσότερα από ένα νόημα. Για παράδειγμα η λέξη Αρχή έχει πολλά νοήματα, σημαίνει την εκκίνηση, την εξουσία, το κράτος κτλ. Το LSI πιθανώς να ενεργεί και σαν σήμα ποιότητας για την Google.

19. LSI keywords στον τίτλο και στα description tags: Όπως και με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας, LSI keywords στα meta tags πιθανώς να βοηθάνε τη Google να ξεδιακρίνει τα συνώνυμα. Έτσι λειτουργεί σαν σήμα σχετικότητας.

20. Χρόνος φόρτωσης της σελίδας σε HTML: Η Google και η Bing χρησιμοποιούν το χρόνο φόρτωσης σαν παράγοντα SEO. Οι αράχνες των μηχανών αναζήτησης μπορούν να βρούνε τον απόλυτο χρόνο φόρτωσης της σελίδας σας σε σύγκριση με τα αρχεία και το μέγεθος της.

21. Διπλό περιεχόμενο: Ιδανικό δίδυμο περιεχόμενο στο ίδιο το site, ακόμα και με μικρές διαφορές μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμφάνιση του site σας στις μηχανές αναζήτησης.

22. Rel canonical: Όταν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί μα αποτρέψει τη Google από το να θεωρήσει το site σας διπλού περιεχομένου. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα παλιά site με την χρήση του www ή παράλειψή του. Πλέον δεν χρειάζεται.

23. Χρόνος φόρτωσης της σελίδας σας μέσω του C¬hrome: Η Google ίσως να χρησιμοποιήσει τον Chrome και τα δεδομένα που συλλέγει για να καθορίσει το χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας σας.

24. Bελτιστοποίηση των εικόνων (Image optimization): Οι εικόνες στη σελίδα σας στέλνουν στις μηχανές αναζήτησης σημαντικά μηνύματα σχετικότητας από το όνομα αρχείου, alt text, title, description και caption ή λεζάντα.

25. Συχνές ενημερώσεις περιεχομένου: Το google caffeine update ευνοεί το πρόσφατα ανανεωμένο περιεχόμενο, ειδικά για αναζητήσεις με ημερομηνία λήξης. Για να ενισχύσει τη σημαντικότητα αυτού του παράγοντα, η Google εμφανίζει την ημερομηνία δημοσίευσης στα αποτελέσματα αναζήτησης.

26. Μέγεθος των ενημερώσεων περιεχομένου: Το μέγεθος και το βάθος των αλλαγών σε ένα site μετράει πιο πολύ από το να προσθέσω μόνο μερικές λέξεις.

27. Ιστορικό των ενημερώσεων: Πόσο συχνά ανανεώνεται το site σας. Η συχνότητα των αλλαγών παίζει ρόλο με το φρέσκο περιεχόμενο που αναζητά και επιβραβεύει η Google.

28. Εμφάνιση του keyword στην αρχή: Το να έχετε το keyword να εμφανίζεται στις πρώτες 100 λέξεις του περιεχομένου είναι ένα ενισχυμένο σήμα σχετικότητας.

29. Το keyword στα H2, H3 tags: Το να έχετε το keyword σας να εμφανίζεται στους υποτίτλους των H2 και H3 μεγέθους είναι ένα πιο αδύναμο μα σημαντικό σήμα σχετικότητας.

30. Η σειρά των λέξεων κλειδιών: Ένα ακριβές ταίριασμα της λέξης κλειδί με αυτό που αναζητάνε οι χρήστες στις μηχανές αναζήτησης θα πάει καλύτερα σε σύγκριση με διαφορετική σειρά. Για παράδειγμα SEO TIPS και TIPS SEO. Ένα site βελτιστοποιημένο για το SEO TIPS θα πάει καλύτερα με αυτήν τη λέξη κλειδί όταν κάποιος ψάχνει τη λέξη SEO TIPS. Αυτή είναι μια καλή απόδειξη ότι η έρευνα λέξεων κλειδιών είναι όντως πολύ σημαντική.

31. Ποιότητα των εξερχόμενων συνδέσμων: Πολλοί γκουρού του SEO πιστεύουν ότι το να συνδέονται με authority sites στέλνουν ανάλογα σήματα ποιότητας στη Google. Απλούστερα, προσέξτε με ποιους συνδέεστε!

32. Θέμα των εξερχόμενων συνδέσμων: Οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο των sites με τα οποία συνδέεστε ως ένα σήμα σχετικότητας. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια σελίδα σχετική με αυτοκίνητα και συνδέεστε με μια σελίδα με τρόφιμα, μπορεί να δείξει στη Google ότι έχετε σχέση με αυτοκίνητα που κουβαλούν τρόφιμα ή ότι έχετε σχέση με τρόφιμα και όχι με αυτοκίνητα.

33. Γραμματική και ορθογραφία: Κατάλληλη γραμματική και ορθογραφία είναι σήμα ποιότητας. Ωστόσο ο επικεφαλής καταπολέμησης του Spam της Google, Matt Cutts, έδωσε ανάμεικτες απαντήσεις στο αν ήταν ή όχι σημαντικός παράγοντας SEO.

34. Syndicated Content: Είναι το περιεχόμενο σας πρωτότυπο ή το τραβάτε μέσω RSS; Αν αντιγράφεται ή υποκλέπτεται από κάπου αλλού πιθανών να καταλήγει μαζί με το πρωτότυπο στον λεγόμενο Supplemental Index της Google.

35. Χρήσιμο συμπληρωματικό περιεχόμενο (Supplementary Content): Σύμφωνα με μια δημοσίευση της Google σχετικά με τα κριτήρια ποιότητας, χρήσιμο συμπληρωματικό περιεχόμενο είναι μια ένδειξη της ποιότητας της σελίδας και κατόπιν Google ranking. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μετατροπείς συναλλάγματος, υπολογιστές δόσεων δανείων και βιβλία συνταγών.

36. Αριθμός των εξερχόμενων links: Πολλά dofollow εξερχόμενα links ίσως να βλάψουν το PageRank του site. To PageRank μπορεί να σας ανεβάσει ή να σας κατεβάσει θέσεις στη Google.

37. Πολυμέσα (multimedia): Εικόνες, βίντεο και άλλα μέσα δρουν επικουρικά ως σήμα ποιότητας.

38. Αριθμός εσωτερικών links που οδηγούν σε μια σελίδα του site σας: Ο αριθμός των εσωτερικών συνδέσμων προς μία σελίδα του site σας δείχνουν τη σημαντικότητα αυτής της σελίδας.

39. Ποιότητα των εσωτερικών link που δείχνουν στη σελίδα: Εσωτερικά links από authority pages εντός του domain σας έχουνε μεγαλύτερη επίδραση από σελίδες με χαμηλό ή καθόλου PR. Αυτό υποδηλώνει ότι κάθε σελίδα μέσα στο site σας έχει και διαφορετικό PageRank.

40. Σπασμένα links (broken links): Έχοντας πάρα πολλά broken links σε ένα site, μπορεί να υποδηλώνει ότι είναι ένα παρατημένο ή εγκαταλειμμένο site. Σύμφωνα με τις οδηγίες ποιότητας της Google, τα broken links είναι αρνητικός παράγοντας ποιότητας μιας ιστοσελίδας.

41. Ευανάγνωστο κείμενο: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Google υπολογίζει και προσμετράει το επίπεδο εύκολης ανάγνωσης στα webpages. 33% των site με βασικό επίπεδο ανάγνωσης εμφανίζονται στα αποτελέσματα της Google. 59% με μέσο επίπεδο και 8% με ανώτερο ή εξειδικευμένο. Με το τι κάνουν με τις πληροφορίες που συλλέγουν οι αράχνες της Google είναι αρκετά συζητήσιμο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ένα βασικό επίπεδο αναγνωσιμότητας θα βοηθήσει το site σας να ανέβει γιατί θα απευθύνεται στις μάζες και θα γίνει δημοφιλές από το πλατύ κοινό. Σύμφωνα με το Linchpin SEO το επίπεδο αναγνωσιμότητας ήτανε ένας παράγοντας SEO που ξεχώριζε τις ποιοτικές ιστοσελίδες από αυτές που ήταν μύλοι περιεχομένου.

42. Affiliate Links: Τα Affiliate links από μόνα τους δεν θα βλάψουν τα αποτελέσματα σας. Αλλά αν έχετε πάρα πολλά ο αλγόριθμος της Google μπορεί να σας δείξει το κακό του πρόσωπο.

43. HTML errors/WC3 validation: Πάρα πολλά HTML errors ή κακογραμμένος κώδικας μπορεί να είναι ένα δείγμα ενός site κακής ποιότητας. Ενώ ακόμα παραμένει αμφίρροπο, γιατί η Google καταπίνει πολλά λάθη στον κώδικα, πάρα πολλοί στο SEO πιστεύουνε ότι το WC3 validation είναι ένα απειροελάχιστο σήμα που δεν λαμβάνεται υπόψη.

44. Σελίδα από ένα domain με authority: Όλοι οι άλλοι παράγοντες σταθεροί ή ceteris paribus οι σελίδες των οποίων τα domains που είναι high authority θα τα πάνε καλύτερα από τις άλλες σελίδες.

45. Το pageRank της σελίδας όχι όλου του site: Δεν συσχετίζεται τέλεια με τα αποτελέσματα αναζήτησης το PR της εσωτερικής σελίδας. Γενικά μιλώντας σελίδες με υψηλότερο PR τα πάνε καλύτερα από σελίδες με χαμηλότερο PageRank.

46. Μήκος του URL: Ο αλγόριθμος της Google μπορεί να διαβάσει και URLs με 700 χαρακτήρες. Το νόημα όμως είναι ότι όσο πιο κοντό το URL τόσο πιο εύκολο στη χρήση του.

47. URL Path: Μια σελίδα εγγύτερα στην αρχική σελίδα, σίγουρα τα πάει καλύτερα από μια καταποντισμένη στα βάθη του site σας. Φροντίστε το sitemap σας, η ιεραρχική δομή του site σας να είναι ρηχό και πλατύ.

48. Ανθρώπινη παρέμβαση στα SERPs: Αν και ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε, η Google έχει ήδη πατεντάρει ένα σύστημα που επιτρέπει τον ανθρώπινο παράγοντα χειροκίνητα να επηρεάσει τα SERPs, τα search engine result pages, τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

49. Κατηγορία σελίδας ή άρθρου (page category): Η κατηγορία στην οποία η σελίδα εμφανίζεται είναι ένα σήμα σχετικότητας. Μια σελίδα η οποία ανήκει σε μια κατηγορία σχετική με ένα θέμα κοντά στη λέξη κλειδί παίρνει πόντους σχετικότητας.

50. Ετικέτες wordpress (wordpress tags): Τα Tags είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του WordPress και δίνουν ένα τόνο σχετικότητας. Σύμφωνα με το siteYoast.com “O μόνος τρόπος που βελτιώνεται το SEO στο WordPress είναι ότι σχετίζεται αυτό το άρθρο του περιεχομένου με άλλα σχετικά άρθρα ή posts”.

51. Το keyword στο URL: Ένα ακόμα σημαντικό σήμα σχετικότητας.

52. URL string: Οι κατηγορίες στο URL string διαβάζονται από την Google και μπορεί να παρέχουν ένα θεματικό σήμα για το τι περιλαμβάνει η σελίδα.

53. Πηγές και παραπομπές: Η χρήση πηγών και παραπομπών όπως κάνουν οι ακαδημαϊκοί στις διατριβές, ίσως να είναι ένα σήμα ποιότητας. Οι οδηγίες ποιότητας της Google Quality υπαγορεύουν ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε παραπομπές όταν αυτές είναι σημαντικές.

54. Λίστες με τελείες και αριθμούς: Η σωστή μορφοποίηση του κειμένου βοηθάει στον αναγνώστη να εμπεδώσει καλύτερα το περιεχόμενό μας. Η Google συμφωνεί και προτιμάει το σωστά μορφοποιημένο κείμενο με τελείες και αριθμούς.

55. Προτεραιότητα της σελίδας στο XML sitemap: Η προτεραιότητα που λαμβάνει η σελίδα ξεχωριστά στο XML sitemap μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα αναζήτησης σας.

56. Πάρα πολλά εξερχόμενα links: Παρμένο απευθείας από την Google: “ Μερικές σελίδες έχουνε πάρα πολλά εξερχόμενα links τα οποία διακόπτουν τη ροή της σελίδας από το κύριο περιεχόμενο.”

57. Ποσότητα των άλλων keywords που το site έχει: Εάν το site ή η σελίδα σας έχει διάφορα άλλα keywords μπορεί να στέλνει ένα σήμα ποιότητας στη Google.

58. Ηλικία σελίδας: Αν και η Google προτιμάει το φρέσκο περιεχόμενο, μια παλαιότερη σελίδα η οποία ανανεώνεται συχνά μπορεί να ξεπεράσει τις νεότερες.

59. Φιλικό προς τον χρήστη layout: Η σελίδα με το καλύτερο σχεδιασμό που φανερώνει όλο το περιεχόμενο από την αρχή είναι η καλύτερη. Προσοχή το responsive design δεν είναι παράγοντας SEO.

60. Παρκαρισμένα domain name: Ένα Google update του Δεκεμβρίου του 2011 μείωσε σημαντικά την εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης τα παρκαρισμένα ονόματα χώρου σε κάποιο άλλο κύριο όνομα.

61. Χρήσιμο περιεχόμενο: Όπως έχει παρατηρηθεί από τον ειδικό Jared Carrizales, η Google μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ του ποιοτικού και του χρήσιμου περιεχομένου.

62. Το περιεχόμενο παρέχει αξία και μοναδικές θέσεις ή απόψεις: Η Google είχε ανακοινώσει ότι έχουν εξαπολύσει κυνηγητό σε sites που δεν παρέχουν τίποτα νέο στο χρήστη, ειδικά affiliate sites με λεπτό ανούσιο περιεχόμενο.

63. Η σελίδα contact: Η Google στα κριτήρια ποιότητας προτιμάει sites με πολλούς κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας φανερούς στον κόσμο. Θεωρητικά πρέπει να επιβραβεύει τα site που τα στοιχεία επικοινωνίας τους ταυτίζονται με το web whois info.

64. Αρχιτεκτονική του site: Μια καλή αρχιτεκτονική του site σας με τακτοποιημένο περιεχόμενο όπως το σιλό βοηθάει την Google να διαβάσει και να κατηγοριοποιήσει το site σας θεματικά.

65. Ανανεώσεις του site σας: Πόσο συχνά ανανεώνεται το site σας και γενικά πότε προστίθεται νέο περιεχόμενο. Η φρεσκάδα του περιεχομένου είναι ελκυστικότατη για τον κόσμο αλλά και για την Google.

66. Αριθμός των σελίδων: Ο αριθμός των σελίδων από ένα site είναι ένα αδύναμο σήμα ότι η σελίδα έχει authority. Το πολύ πολύ, ένα μεγάλο site σας βοηθάει να διαχωριστείτε από τα κενά, ρηχά affiliate sites.

67. Ύπαρξη sitemap: Ένα sitemap βοηθάει τις μηχανές αναζήτησης να ευρετηριάσουν ή ταξινομήσουν στον δείκτη τους τις σελίδες σας ευκολότερα και ταχύτερα.

68. Site uptime χρόνος που δεν είναι κάτω ο server: Πάρα πολλά downtime λόγω συντήρησης ή κάποια άλλα προβλήματα μπορεί να βλάψουν ανεπανόρθωτα τα αποτελέσματά σας στη Google και να καταλήξουν μέχρι και σε deindexing εάν δεν διορθωθεί ο server και το hosting.

69. Η τοποθεσία του server: Η τοποθεσία του Server μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα αναζήτησης του site σας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Ειδικά για γεωγραφικές αναζητήσεις ή local searches.

70. SSL certificate για ecommerce sites και e-shop: H Google έχει επιβεβαιώσει ότι ταξινομεί SSL certificates. Τα ecommerce sites δηλαδή με SSL certificates τα ευνοεί.

71. Όροι χρήσης και σελίδα προσωπικών δεδομένων: Αυτές οι δύο σελίδες λένε στη Google ότι το site σας είναι εμπιστοσύνης.

72. Διπλό περιεχόμενο στο site: Διπλές σελίδες και διπλό meta περιεχόμενο σε όλο το site μπορεί να σας ρίξουν στη Google δραματικά.

73. Πλοήγηση με breadcrumb: Ένα στυλ πλοήγησης πολύ δημοφιλές στις μηχανές αναζήτησης και στον κόσμο. Στο wordpress το ενεργοποιείτε με το πρόσθετο WordPress SEO by Yoast. Και τα δύο authority sites SearchEngineJournal.com και ethical SEO Consulting υποστηρίζουν ότι τα breadcrumb μπορεί να είναι παράγοντας SEO.

74. Mobile optimized: H επίσημη θέση της Google σχετικά με τα responsive sites και τις κινητές συσκευές είναι ότι κάθε κινητή συσκευή πρέπει να είναι βελτιστοποιημένη για τα καλύτερα αποτελέσματα πλοήγησης του χρήστη στο site σας. Όμως πολλές φορές αργότερα ο Matt Cutts κατέριξε την πεποίθηση ότι το responsive design είναι παράγοντας SEO.

75. Ευχρηστία του site: Ένα site που είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ή να πλοηγηθεί από τον χρήστη μπορεί να ζημιώσει τις θέσεις σας στη Google λόγω μειωμένου χρόνου παραμονής του επισκέπτη, και υψηλού bounce rate. Αυτός πρέπει να είναι και ένας ανεξάρτητος παράγοντας του αλγορίθμου αναζήτησης της Google ο οποίος σχηματίζεται μετά από συλλογή απίστευτου όγκου δεδομένων.

76. Χρήση των google analytics και google webmaster tools: Αρκετοί γκουρού του SEO πιστεύουν ότι το να έχετε αυτά τα δύο εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση σας στη Google. Αυτό έχει άμεση σχέση με τα δεδομένα που μπορεί να Google να συλλέξει από το site σας. Για παράδειγμα πιο ακριβή bounce rate, αν έχετε referral traffic από τα backlinks σας και άλλα.

77. Εμπιστοσύνη (Domain trust ή trustRank): Η εμπιστοσύνη που αποπνέει το site σας μετριέται στο πόσο απέχει το site σας από σε link από άλλα φερέγγυα sites. Αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το TrustRank στο backlinko.com.

78. YouTube: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα YouTube videos λαμβάνουν ειδική υποστήριξη στα αποτελέσματα αναζήτησης, στα SERPs, μάλλον γιατί το YouTube είναι θυγατρική της Google και δεύτερον είναι η δεύτερη μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως μετά την Google. Στην πραγματικότητα, η Search Engine Land βρήκε ότι το YouTube.com traffic αυξήθηκε συμαντικά μετά το Google Panda.

79. Αξιολογήσεις χρηστών και φήμη του site: Μια αξιολόγηση του site σας στο Yelp.com και στο RipOffReport.com πιθανώς να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον αλγόριθμο. Η Google έχει ήδη δημοσιεύσει μια σπάνια αποκαλυπτική εγκύκλιο με την προσέγγιση τους στις αξιολογήσεις χρηστών μετά από ένα περιστατικό με ένα e-shop με γυαλιά οράσεως που χρησιμοποιούσε με αρνητικό τρόπο τα σχόλια και τις αξιολογήσεις χρηστών για να καρπώνεται backlinks.

80. Ηλικία του συνδεόμενου domain name: Τα Backlinks από παλιά domain name μπορεί να είναι ισχυρότερα από τα νέα.

81. Αριθμός των linking root domains: Ο αριθμός των συνδεόμενων με backlink domain είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες κατάταξης στα αποτελέσματα της Google, σύμφωνα με στοιχεία της SEO Moz.

82. Αριθμός των links από διαφορετικές c-class IPs: Τα Links από διαφορετικές class-c IP διευθύνσεις συνιστούν ένα μεγαλύτερο εύρος στα sites που συνδέονται με σας.

83. Αριθμός των συνδεδεμένων σελίδων: Ο συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων σελίδων, ακόμα και εάν είναι στο ίδιο το domain, είναι ένας παράγοντας κατάταξης.

84. Alt tag για τα image links: Το alt text είναι η έκδοση για εικόνες του anchor text, του κείμενο στο σύνδεσμο.

85. Links από .edu ή .gov domains: Ο Matt Cutts έχει δηλώσειότι τα TLD, οι καταλήξεις των domain name δεν επηρεάζουν τη σημαντικότητα του. Ωστόσο, αυτό δεν σταματά τους ειδικούς του SEO από το να σκέφτονται ότι υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση σε sites με links από .gov και .edu καταλήξεις.

86. Pagerank των συνδεόμενων σελίδων: Το PageRank των συνδεόμενων σελίδων είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας κατάταξης για τη Google.

87. Authority από το συνδεόμενο domain: Το συνδεόμενο σε σας domain name μπορεί να παίζει ανεξάρτητο ρόλο στην σημαντικότητα του link. Για παράδειγμα ένα link από σελίδα με PR2 είναι καλύτερο από ένα link από μια σελίδα PR1 από ένα πανεπιστήμιο με PR8.

88. Links από ανταγωνιστές: Links από άλλες σελίδες ανταγωνιστών που ανταγωνίζεστε για τις ίδιες θέσεις στα SERPs μπορεί να είναι πολυτιμότερα από όταν η ίδια η σελίδα είναι πρώτη για το ίδιο το keyword με σας.

89. Social shares της σελίδας σας: Η ποσότητα των social shares, κοινοποιήσεων, δημοσιέυσεων, tweets και άλλα επηρεάζει την αξία και την ποιότητα του link σας.

90. Links από κακές γειτονιές: Links από κακές γειτονιές απλώς θα βλάψουν το site σας.

91. Guest posts: Αν και μια αδιαμφισβήτητα white hat SEO τεχνική, τα links προερχόμενα από guest posts ίσως να μην είναι το ίδιο σημαντικά με τα link κειμένου στην ίδια πάλι σελίδα.

92. Links στη homepage από το domain που βρίσκεται η σελίδα: Links στην αρχική σελίδα παίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη σημαντικότητα όλων των links του site και της σελίδας.

93. Nofollow links: Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στο SEO. Η επίσημη θέση της Google σε αυτό το θέμα είναι ότι απλώς δεν τα ακολουθούν. Στην πραγματικότητα μετράνε και τα nofollow links απλά λίγο λιγότερο από τα dofollow. Επίσης τα nofollow links πολλές φορές θεωρούνται πλασματικά όταν είναι σε μεγάλο αριθμό.

94. Διασπορά των ειδών των links: Έχοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των links σας από μία μόνο πηγή είναι επικίνδυνη ένδειξη για spam. Από την άλλη, links από διαφορετικές και διάσπαρτες πηγές είναι σημάδι ενός φυσικού link profile.

95. Ανταλλαγή links (Sponsored links): Ειδικά διαφημιστικά links, ή ανταλλαγή links ή προτεινόμενα είναι χαμηλότερης αξίας από τα κανονικά.

96. Σύνδεσμοι κειμένου (Contextual links): Τα links που εμπεριέχονται μέσα στο βασικό κείμενο του site είναι ισχυρότερα από το αδέσποτα links σε άλλα σημεία του site σας. Ένα καλό παράδειγμα σε αυτό είναι τα backlinks από τα guestographics.

97. Υπερβολικά 301 redirects στη σελίδα: Links προερχόμενα από 301 redirects χάνουν μερικό ή και όλο το PR, σύμφωνα με το Google Webmaster Help Video.

98. Backlink anchor text: Όπως έχει αναφερθεί από την Google και τον αλγόριθμό της: “Αρχικά, οι σύνδεσμοι κειμένου συχνά παρέχουν πιο σαφής περιγραφές για τις σελίδες που συνδέουν από ότι μόνοι τους οι σελίδες.” Προφανώς, το λεγόμενο anchor text ή σύνδεσμος κειμένου είναι λιγότερο σημαντικό από ότι παλιότερα και συνήθως λαμβάνεται και ως σήμα spam. Αλλά ακόμα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικότητας σε μικρές δόσεις.

99. Σύνδεσμος κειμένου του εσωτερικού link: Τα εσωτερικά link και οι σύνδεσμοι κειμένου τους είναι πάλι ένα ισχυρό σήμα σχετικότητας, απλά έχουν διαφορετική βαρύτητα από ότι τα εξωτερικά text links.

100. Περιγραφή του τίτλου του link: Ο τίτλος του links που είναι το κείμενο που εμφανίζεται όταν βάζω το ποντίκι από πάνω από το links χρησιμοποιείται ως ένα αδύναμο σήμα σχετικότητας.

101. Εθνικά ονόματα ή TLD των συνδεόμενων domain: Παίρνοντας links από χώρες με συγκεκριμένη κατάληξη domain, για παράδειγμα .gr σας βοηθάει να τα πάτε καλύτερα στη συγκεκριμένη χώρα.

102. Η θέση των link στο περιεχόμενο: Τα Links στην αρχή του κειμένου τείνουν να έχουν λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι τα links στο τέλος του κειμένου.

103. Η θέση των link στη σελίδα: Που εμφανίζεται το κάθε link στη σελίδα σας είναι σημαντικό. Γενικά, τα links ενσωματωμένα στο κείμενο είναι πιο ισχυρά από τα links στο footer και στο sidebar, στο υποσέλιδο και στην πλάγια μπάρα.

104. Σχετικότητα του διασυνδεόμενου ονόματος χώρου: Ένα link από ένα site σε μια παρόμοια αγορά μετη δική μας είναι καλύτερο και ισχυρότερο από ότι ένα link από ένα άσχετο με μας site. Για αυτό γιατί κάθε πετυχημένη SEO στρατηγική σήμερα εστιάζεται στην απόκτηση σχετικών με τη λέξη μας κλειδί links.

105. Σχετικότητα σε επίπεδο σελίδας: Ο Hilltop Algorithm συμβουλεύει ότι ένα link από μια σελίδα που είναι απόλυτα σχετική με το περιεχόμενο του site είναι καλύτερο από ένα link από μία άσχετη σελίδα.

106. Το κείμενο γύρω από τη συνδεόμενη λέξη κλειδί: Η Google έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι τα link που προέρχονται από θετικά σχόλια θα προσμετρώνται καλύτερα, σε αντίθεση με τα αρνητικά.

107. Keyword στον τίτλο: Η Google δίνει έξτρα βαρύτητα σε links από σελίδες που ήδη περιέχουν το δικό σας keyword στον τίτλο τους. Οι ειδικοί συνδέονται με τους ειδικούς, το SEO με το SEO κτλ.

108. Θετική ταχύτητα νέων link: Η αύξηση και η ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται τα link προς τη σελίδα σας, σας δίνει μια ώθηση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, τα λεγόμενα SERPs.

109. Αρνητική ταχύτητα των links: Ισχύει και το αντίθετο όταν τα links προς σε σας βαίνουν μειούμενα, τότε πέφτει το αεράκι στα SERPs.

110. Links από authority sites: Ένα link από ένα site το οποίο θεωρείτε ένα authority site πιθανώς να έχει περισσότερη αξία από ένα μικρό site ή ένα microniche site. Ο Aaron Wall ισχυρίζεται ότι links από σελίδες που θεωρούνται κορυφαίες στο είδος τους έχουνε μεγαλύτερη βαρύτητα από τη Google.

111. Συνδεδεμένοι ως πηγή στην wikipedia: Αν και όλα τα links της είναι nofollow, πολλοί πιστεύουν ότι το να έχουν links από την Wikipedia σας δίνει λίγο ακόμη εμπιστοσύνη και authority στα μάτια των μηχανών αναζήτησης.

112. Συμφραζόμενα: Τα συμφραζόμενα γύρω από το backlink βοηθάνε την Google να μάθει περισσότερα για τη σελίδα σας.

113. Ηλικία του backlink: Σύμφωνα με μία πατέντα της Google, τα παλιότερα bakclinks έχουνε μεγαλύτερη δύναμη κατάταξης από ότι τα καινούρια.

114. Links από πραγματικά sites αντί για splogs: Μετά την απελευθέρωση των site networks, η Google δίνει περισσότερη βαρύτητα στα links από πραγματικά sites αντί για links από ψεύτικα sites. Χρησιμοποιούν επίσης brand σήματα και σήματα για την αναδραστικότητα του χρήστη για να ξεχωρίσουν τα αληθινά από τα ψεύτικα sites.

115. Φυσικό προφίλ των links: Ένα site με φυσικά δημιουργημένα links θα τα πάει γενικά καλύτερα και θα αντέξει από τα περιβόητα updates της Google.

116. Αμοιβαία links: H Σελίδα της Google για τα παράνομα Links αναφέρεται στα υπέρμετρα αμοιβαία links σαν παράδειγμα προς αποφυγή.

117. Link που δημιουργήθηκαν από το χρήστη: Η Google είναι ικανή στο να ξεχωρίσει τεχνητά φυτεμένα links που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του site. Αυτά πολλές φορές θεωρούνται άχρηστα.

118. Links από 301: Links από 301 redirects μπορεί να χάνουν λίγο την αξία τους σε σύγκριση με απευθείας links. Όμως ο Matt Cutts μας λέει ότι ένα 301 είναι ίδιο με ένα απευθείας link.

119. Schema.org microformats: Οι σελίδες που υποστηρίζουν microformat μπορεί να ανταγωνίζονται καλύτερα από τις σελίδες που δεν έχουν. Αυτό που γίνεται είναι ότι οι σελίδες με το microformat έχουνε πιο υψηλό αριθμό κλικ στα αποτελέσματα των μηχανών γιατί παρέχουν πιο πολλές πληροφορίες.

120. Site στη λίστα DMOZ και στο Yahoo directory: Η Google δίνει ακόμα βαρύτητα στον κατάλογο DMOZ, ενώ ο αλγόριθμος της Google λέγεται ότι μπορεί να έχει ειδική θέση για το Yahoo Directory.

121. Αριθμός των εξερχόμενων links στη σελίδα: Το PageRank είναι πεπερασμένο, έχει δηλαδή ένα όριο από το 0 ως το 10. Ένα link από μία σελίδα με εκατοντάδες εξερχόμενα links περνάει λιγότερο PR από ότι η σελίδα με λιγότερα εξερχόμενα links. Στην πραγματικότητα περνάει το κλάσμα με παρονομαστή των αριθμό των εξερχόμενων links. Δηλαδή στα 100 εξερχόμενα links παίρνουν όλοι το 1/100 από το PageRank!

122. Forum profile links: Εξαιτίας του επαγγελματικού πλέον επιπέδου spamming, η Google έχει σημαντικά απαξιώσει τα links από forum profiles.

123. Αριθμός Λέξεων του συνδεόμενου περιεχομένου: Ένα link από ένα άρθρο 1000 λέξεων έχει πιο μεγάλη αξία από ένα κειμενάκι 25 λέξεων!

124. Ποιότητα του διασυνδεόμενου περιεχομένου: Links από φτωχά post δεν περνάνε την ίδια αξία από sites πλούσια σε περιεχόμενο, σε βίντεο κτλ.

125. Sitewide links διάσπαρτα στο site: Ο Matt Cutts έχει επιβεβαιώσει ότι τα διάσπαρτα links στο site λαμβάνονται και συμπιέζονται ως ένα.

126. Οργανικό click through rate για ένα keyword: Οι Σελίδες που παίρνουν πιο πολλά κλικ μπορεί να απογειωθούν στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για λίγο για το συγκεκριμένο keyword.

127. Οργανικό CTR για όλα τα keywords: Μια σελίδα ή ενός site της οποίας το CTR για όλα τα keyword είναι ανώτερο από τα ανταγωνιστικά θα πάει καλύτερα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

128. Ποσοστό αναπήδησης ή ποσοστό εγκατάλειψης (Bounce rate): Όχι ότι το bounce rate μετράει, αλλά μπορεί να είναι ένας τρόπος η Google να το χρησιμοποιήσει ως δείγμα ποιότητας. Οι σελίδες με υψηλό bounce rate θεωρούνται κατώτερης ποιότητας από την Google.

129. Απευθείας κίνηση (Direct traffic): Έχει επιβεβαιωθεί ότι η Google χρησιμοποιεί δεδομένα από Google Chrome για να καθορίσει πότε οι άνθρωποι επισκέπτονται πραγματικά ένα site και πόσο συχνά. Τα sites με πολύ direct traffic είναι συνήθως μεγαλύτερης ποιότητας από αυτά που δεν έχουν απευθείας traffic.

130. Επαναλαμβανόμενο traffic: Μπορεί επίσης να κοιτάνε ποιοι από τους επισκέπτες σας επιστρέφουν πίσω στη σελίδα σας μετά την πρώτη επίσκεψη. Τα sites με επαναλαμβανόμενους επισκέπτες μπορεί να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από την Google.

131. Μπλοκαρισμένα site (Blocked sites): Η Google έχει σταματήσει αυτό το χαρακτηριστικό από τον Chrome. Όμως, το Panda update χρησιμοποιούσε αυτό το χαρακτηριστικό ως σήμα κακής ποιότητας.

132. Chrome bookmarks: Γνωρίζουμε ότι η Google συλλέγει πληροφορίες από τον Chrome browser. Οι σελίδες που γίνονται bookmark στον Chrome μπορεί να παίρνουν το προβάδισμα.

133. Δεδομένα από την google toolbar: Το site Search Engine Watch αναφέρει ότι η Google χρησιμοποιούσε τα δεδομένα από το toolbar ως σήμα κατάταξης ενός site. Το Google Toolbar έχει σταματήσει να υπάρχει, όμως αναφέρω αυτόν τον παράγοντα για ιστορικούς λόγους σε περίπτωση που τον επαναφέρει η Google στο μέλλον για να έχετε το νου σας.

134. Αριθμός των σχολίων: Οι σελίδες με πολλά σχόλια ίσως να αποτελούν ένα σήμα διαδραστικότητας με τον χρήστη και ένα δείγμα ποιότητας.

135. Χρόνος παραμονής στο site ή dwell time: Η Google δίνει μεγάλη σημασία μέσα από τα Google Analytics τον χρόνο παραμονής ενός επισκέπτη στη σελίδα σας όταν αυτός τη βρίσκει στα αποτελέσματα αναζήτησης της. Αν οι άνθρωποι περνούν πολύ χρόνο στο site σας, τότε αυτό είναι ένα σήμα ποιότητας.

136. Μεταβλητή φρεσκάδας περιεχομένου: Η Google δίνει σε νεότερες σελίδες μια ευνοϊκότερη κατάταξη για συγκεκριμένες αναζητήσεις.

137. Μεταβλητή διασποράς: Η Google μπορεί να προσθέτει διασπορά στα SERPs για αμφιλεγόμενες αναζητήσεις όπως “Νέος”, “WWF” ή “βροχή”.

138. Ιστορικό του browser: Τα sites που επισκέπτεστε συχνά επηρεάζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google. Στην πραγματικότητα τα διαστρευλώνουν.

139. Ιστορικό αναζητήσεων του χρήστη: Η αλυσίδα αναζητήσεων του χρήστη μπορεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα αναζήτησης για τις επόμενες αναζητήσεις. Για παράδειγμα, εάν πρώτα αναζητήσατε κατασκευή ιστοσελίδων και μετά wordpress, τότε η Google θεωρεί ότι αναζητάτε κατασκευή ιστοσελίδων σε wordpress και αυτή τη λέξη κλειδί θα την προωθήσει υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

140. Γεωγραφική στόχευση (Geo targeting): Η Google δείχνει την προτίμηση της σε sites με ένα τοπικό ή εγγύτερο προς σε σας IP και μετά ένα domain name χώρας στην οποία βρίσκεστε.

141. Safe search: Όταν επιλέξετε την ασφαλή αναζήτηση, τότε πολλά site ακατάλληλου περιεχομένου ή πορνό δεν θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης.

142. Google+ circles: Η Google δείχνει στην πρώτη σελίδα σελίδες με λέξεις κλειδιά που εκδόθηκαν από άτομα που έχετε προσθέσει στο Google Plus, όταν είστε συνδεδεμένοι με αυτό.

143. Παράπονα για copyright: H Google θα απομειώσει σελίδες με πολλά πραγματικά παράπονα για αντιγραφή υλικού με copyright .

144. Διασπορά domain name: Το επονομαζόμενο Bigfoot Update υποθετικά πρόσθεσε ποιο πολλά domains σε κάθε σελίδα αποτελεσμάτων.

145. Συναλλακτικές αναζητήσεις (Transactional searches): Η Google μερικές φορές εμφανίζει διαφορετικά αποτελέσματα για keywords σχετικά με e-commerce, φέρει πειν αναζητήσεις πτήσεων.

146. Τοπικές αναζητήσεις (Local searches): Η Google συχνά τοποθετεί τα Google+ τοπικά αποτελέσματα αναζητήσεων πάμω από τα κανονικά οργανικά αποτελέσματα στα SERPs.

147. Google news box: Συγκεκριμένα keywords ενεργοποιούν το Google News box.

148. Προτίμηση σε μεγάλες φίρμες: Μετά το Vince Update, η Google ξεκίνησε να εμφανίζει μεγάλα brands για συγκεκριμένες μονολεκτικές αναζητήσεις.

149. Shopping results: Η Google μερικές φορές εμφανίζει shopping results ;h αποτελέσματα ηλεκτρονικού εμπορίου στα οργανικά SERPs.

150. Image results: Αποτελέσματα εικόνων εμφανίζει η Google στα οργανικά όταν επιλέξουμε αναζήτηση εικόνων.

151. Πασχαλινά Αυγά (Easter egg results): Η Google έχει μερικές δεκάδες από πασχαλινούς μποναμάδες ή Easter Egg results. Για παράδειγμα, εάν αναζητήσετε για ”Atari Breakout” στην Google, το πρώτο αποτέλεσμα που σας επιστρέφει είναι το παιχνίδι Atari από την Google. Αυτό το ανακάλυψε και κατάγγειλε ο Victor Pan.

152. Αποτελέσματα αναζήτησης για brands: Domain ή brand αναζητήσεις φέρνουν πολλαπλά αποτελέσματα για το ίδιο site.

153. Αριθμός των tweets: Όπως τα links, τα tweets που παίρνει μία σελίδα μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Google. Αυτό δεν είναι σίγουρο γιατί τον Αύγουστο του 2013, η Google υποβάθμισε το twitter και αναβάθμισε στη θέση του το Pinterest και το Facebook. Εξαφάνισε το twitter από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι υποβάθμισε και τα tweets.

154. Authority των Λογαριασμών των χρηστών του Twitter: Πιθανόν να μετράει και πόσο έγκυρος και πόσους followers έχει ο λογαριασμός σας στο Twitter. Άλλο να σας κάνει tweet ένας λογαριασμός με 1 εκατομύριο followers και άλλο ένα προφίλ με 100 followers. Η Google αναζητά τους λογαριασμούς με την περισσότερη επιρροή.

155. Αριθμός των facebook likes: Αν και η Google δεν μπορεί να προσπελάσει τους περισσότερους λογαριασμούς στο Facebook, μπορείτε να θεωρήσετε τον αριθμό των like που μια σελίδα από site παίρνει ως ένα αδύναμο θετικό σήμα.

156. Κοινοποιήσεις (Facebook shares): Τα Facebook shares είναι παρόμοια με τα backlinks. Αν και όλα τα backlinks από το Facebook είναι nofollow, μπορεί να έχουν ισχυρότερη επιρροή από τα Facebook likes.

157. Authority των λογαριασμών του Facebook: Όπως και με το Twitter, τα Facebook shares και likes προερχόμενα από πιο δημοφιλή Facebook pages μπορεί να έχουνε μεγαλύτερη βαρύτητα.

158. Pinterest pins: Το Pinterest είναι ένα απίστευτα δημοφιλές social media που κερδίζει έδαφος. Από τις 20 Μαρτίου του 2014 προσφέρεται και στα ελληνικά. Πιθανόν η Google να θεωρεί τα Pinterest Pins ένα social σήμα.

159. Ψήφοι από τα social sharing sites: Είναι πιθανό η Google να χρησιμοποιεί shares και κοινοποιήσεις από sites όπως Reddit, Stumbleupon και Digg ως ένα εναλλακτικό τύπο social σήματος.

160. Αριθμός των Google+1: Ο Matt Cutts έχει πει ότι το Google+ έχει μηδενικό άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι έχουνε αγνοήσει το δικό τους social network.

161. Authority των Google+ Λογαριασμών: Είναι λογικό ότι η Google θα ζύγιζε τα +1 που προέρχονται από ποιοτικούς λογαριασμούς περισσότερο από αυτά που προέρχονται από πενιχρούς λογαριασμούς με λίγους followers.

162. Επιβεβαιωμένο Google+ authorship: Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Google CEO Eric Schmidt δημόσια ανακοίνωσε: “Ανάμεσα στα αποτελέσματα αναζήτησης, περιεχόμενο εμπεριστατωμένο με επιβεβαιωμένο προφίλ θα τυγχάνει καλύτερης κατάταξης από περιεχόμενο χωρίς επιβεβαίωση. Αυτό θα οδηγήσει τους περισσότερους χρήστες να επιλέγουν τα αποτελέσματα με επιβεβαιωμένο περιεχόμενο.” Το επιβεβαιωμένο authorship είναι ένα σήμα εμπιστοσύνης.

163. Σχετικότητα των social σημάτων: Η Google πιθανώς να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικότητας από τους λογαριασμούς που διαμοιράζονται το περιεχόμενο ενός site.

164. Social σήματα σε επίπεδο site: Τα σήματα που είναι διάσπαρτα σε όλο το site μπορεί να επαυξάνουν το συνολικό authority από το site, κατά συνέπεια η ορατότητα σας στις μηχανές αναζήτησης θα αυξηθεί.

165. Brand name anchor text: Το κείμενο συνδέσμου από το brand name είναι ένα απλό, αλλά δυνατό brand σήμα.

166. Αναζητήσεις για brands: Είναι απλό, οι άνθρωποι ψάχνουν για επώνυμα προϊόντα. Κάθε αναζήτηση για κάποια επωνυμία, ανεβάζει το εν λόγω brand στη Google.

167. To site έχει σελίδα στο Facebook και likes: Οι Φίρμες τείνουν να έχουν σελίδα στο Facebook.

168. Το site έχει Twitter profile με followers: Σήμα δημοτικότητας είναι twitter profiles με πολλούς followers.

169. Επίσημη εταιρική σελίδα Linkedin: Οι πιο πολλές πραγματικές επιχειρήσεις έχουνε LinkedIn Σελίδα.

170. Εργαζόμενοι αναφερόμενοι στο Linkedin: Ο Rand Fishkin θεωρεί ότι το να έχετε Linkedin profiles που να πιστοποιούν ότι εργάζονται στην εταιρεία σας, είναι ένα brand signal.

171. Νομιμότητα των λογαριασμών στα social media: Ένας λογαριασμός στα social media με 10,000 followers και 2 posts μεταφράζεται σαν λογαριασμός φάντασμα ή μαϊμού.

172. Αναφορές του brand σας σε νέα sites: Πολύ μεγάλα brands αναφέρονται στα Google News sites συνεχώς.

173. Παραπομπές: Τα Brands αναφέρονται πολλές φορές στείρα, χωρίς να παίρνουν και backlinks. H Google πιθανώς να κοιτάει τα brands με links ως brand signal.

174. Αριθμός των RSS συνδρομητών: Θεωρώντας ότι η Google έχει στην κατοχή της το Feedburner RSS, μας κάνει καχύποπτους στο ότι κοιτάει την δημοτικότητα του RSS σας ως δείκτη δημοτικότητας. Επειδή το RSS έχει εγκαταλειφθεί και έχει αντικατασταθεί με υπηρεσίες email marketing, αυτός ο παράγοντας θεωρείται αναχρονιστικός και ίσως να μην εκλαμβάνεται από την Google ή να έχει υποβαθμιστεί.

175. Πραγματική θέση της επιχείρησής σας στο Google+ local: Οι πραγματικές επιχειρήσεις έχουν γραφεία. Είναι πιθανό ότι η Google να ψαρεύει τα δεδομένα σας στο Google Local για να διαπιστώσει άμα η επιχείρησή σας είναι πραγματική ή όχι.

176. Το Website σας είναι επιχείρηση που πληρώνει φόρους: Το SEO Moz αναφέρει ότι η Google μπορεί να ερευνήσει εάν το site σχετίζεται με μια πραγματική επιχείρηση που πληρώνει φόρους.

177. Panda penalty: Τα site me χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο και ειδικά οι content farms ή φάρμες περιεχομένου είναι λιγότεροι ορατά στις μηχανές αναζήτησης αφού φάνε ένα Panda penalty. Μια ποινή δηλαδή από την Google.

178. Redirects: Παράξενες ανακατευθύνσεις είναι εντελώς απαγορευμένες. Εάν πιαστείτε στα πράσα, δεν θα έχετε απλώς ποινή αλλά θα υποστείτε το λεγόμενο de-indexing από τη Google, θα εξαφανιστείτε από τα αποτελέσματα της Google για πάντα.

179. Υπερβολική χαλιναγώγηση του PageRank: Η χαλιναγώγηση του PageRank (PageRank sculpting) με το να κάνετε nofollow σε όλους τους εξερχόμενους συνδέσμους ή τα περισσότερα εσωτερικά links ίσως να αποτελεί ένα σήμα ότι χαλκεύεται το PageRank.

180. Popups ή κακές διαφημίσεις: Το επίσημο site της Google για την ποιότητα μας λέει ότι τα popups και οι κακές διαφημίσεις που σας αποσπάνε από το περιεχόμενο είναι σήμα κακής ποιότητας site.

181. Υπερβελτιστοποίηση του site: Περιλαμβάνει παράγοντες εντός σελίδας SEO όπως keyword stuffing, header tag stuffing, υπερβολικά keywords στο site. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι σε αντίθεση με το Panda, το Penguin Update στοχεύει τις μεμονωμένες σελίδες ακόμα και αυτές με συγκεκριμένα keywords.

182. Διαφημίσεις πάνω από το fold: Το Fold δεν είναι άλλο από την πρώτη οθόνη του site. To Page Layout Algorithm τιμωρεί sites με τις πολλές διαφημίσεις πάνω από την πρώτη οθόνη και όχι πολύ περιεχόμενο.

183. Κρυφά affiliate links: Το να κρύβουμε affiliate links (με τεχνικές cloaking) μπορεί να σας οδηγεί σε penalty.

184. Affiliate sites: Δεν είναι κρυφό ότι η Google δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τα affiliate site. Και πολλοί εσφαλμένα νομίζουν ότι το να κάνει χρηματοποίηση στο site σας με affiliate links είναι καλό για την Google.

185. Αυτόματα παραγόμενο περιεχόμενο: Η Google δεν είναι και μεγάλος θαυμαστής του αυτόματα δημιουργημένου περιεχομένου. Εάν αντιληφθεί ότι ο υπολογιστής σας παράγει το περιεχόμενο και όχι εσείς, τότε πάτε πάλι στη γραμμή του penalty ή στο de-indexing.

186. H IP address έχει μαυριστεί ως spam: Εάν η IP διεύθυνση από τον Server σας έχει μαυριστεί ως spam, μπορεί να πάρει η μπάλα όλα τα site σε αυτόν τον server.

187. Meta tag spamming: Το keyword stuffing μπορεί να συμβεί στα meta tags. Εάν η Google νομίσει ότι προσθέτετε keywords στο meta tags για να χαλκεύσετε τα αποτελέσματα, πάλι κινδυνεύετε με ποινές.

188. Μη φυσική ροή των links: Μια ξαφνική μη φυσική ροή εξερχόμενων links είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ψεύτικων backlinks.

189. Penguin penalty: Τα sites που έχουν χτυπηθεί από το Google Penguin είναι λιγότερο ορατά από τις μηχανές αναζήτησης.

190. Link προφίλ με υψηλό ποσοστό χαμηλής ποιότητας links: Πάρα πολλά links από πηγές που είναι γνωστές για το black hat SEO, όπως site comments και forum profiles, είναι πάλι ένα ύποπτο σημάδι αλλοίωσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

191. Σχετικότητα του συνδεόμενου domain: Η διάσημη ανάλυση από το MicroSiteMasters.com έδειξε ότι sites με υπερφυσικό αριθμό άσχετων links από άσχετες πηγές είναι ευάλωτα στο Penguin Update.

192. Προειδοποίηση αφύσικων links: Η Google έχει κατά καιρούς στείλει και στέλνει χιλιάδες Google Webmaster Tools προειδοποιήσεις για αφύσικα links. Αυτό επακολουθεί μια πτώση από την κατάταξη αλλά δεν είναι πάντα 100% πτώση.

193. Links από την ίδια κλάση C IP: Η απόκτηση μεγάλου ποσού αφύσικων links από sites στο ίδιο server IP μπορεί να είναι ένα δείγμα ενός παράνομου site network link building.

194. Δηλητηριώδης σύνδεσμος κειμένου: Έχοντας δηλητηριώδη anchor text (ειδικά keywords από viagra και παράνομα φάρμακα) να δείχνουν στο site σας, μπορεί να είναι ένα σημάδι spam ή hacked site. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε να βλάψει την κατάταξή σας στην Google.

195. Χειρoκίνητη Ποινή (Manual penalty): Η Google έχει γίνει πασίγνωστη για τα περίφημα manual penalties. Ένα παράδειγμα τέτοιας ποινής από ανθρώπινο χέρι είναι το περιβόητο Interflora fiasco.

196. Πληρωμένα links: Τα πληρωμένα links μπορούν να έχουν σίγουρα ένα αρνητικό αντίκτυπο στο PageRank και μπορούν να βλάψουν την ορατότητα του site σας από τις μηχανές αναζήτησης.

197. Google sandbox: Τα νέα sites τα οποία στα καλά καθούμενα αποκτάνε τρελή ροή από εισερχόμενους συνδέσμους, μερικές φορές μπαίνουν σε google sandbox, το οποίο προσωρινά τους περιορίζει την εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

198. Google dance: To Google Dance μπορεί να χορέψει τα αποτελέσματα αναζήτησης προσωρινά. Σύμφωνα με μία πατέντα της Google, αυτός μπορεί να είναι ένας τρόπος για να ξεδιακρίνουν εάν ένα site προσπαθήσει να εξαπατήσει τον αλγόριθμο αναζήτησης.

199. Το εργαλείο disavow: Η χρήση του εργαλείου disavow μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό μια ποινής από την Google σε θύματα negative SEO ή αρνητικού SEO.

200. Αίτησης αναθεώρησης (reconsideration request): Μια επιτυχημένη αίτηση αναθεώρησης ενός site ή περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει στην άρση μια ποινής.
Τώρα έχετε και τους 200 SEO factors της μυθικής εταιρείας Google.

Βασικό SEO

μαθε περισσοτερα!

Προχωρημένο SEO

μαθε περισσοτερα!

Σύνοψη SEO

μαθε περισσοτερα!

Κριτήρια Google

μαθε περισσοτερα!

Λεξιλόγιο SEO

μαθε περισσοτερα!