Λεξιλόγιο SEO

Affiliate marketing: Μία ηλεκτρονική στρατηγική μάρκετινγκ που εμπεριέχει το να λαμβάνετε προμήθειες πουλώντας υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων. Συνήθως αμείβεστε με βάση τις εγγραφές, τις πωλήσεις ή ακόμα και με τα κλικ ή συνδυασμό των παραπάνω.

Alt tag: Η εναλλακτική ετικέτα αναφέρεται στις λέξεις κλειδιά που μπορούν να δούνε οι μηχανές αναζήτησης και δεν μπορεί να δει ο χρήστης. Χρησιμοποιώντας εναλλακτικές ετικέτες που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά μπορεί να βελτιώσετε την ταξινόμηση των μηχανών αναζήτησης της σελίδας για τις λέξεις-κλειδιά και να βγείτε στην πρώτη σελίδα της Google.

Alt text: Συντόμευση για το εναλλακτικό κείμενο.Χρησιμοποιείται σε μία εικόνα και έχει μια σειρά από σκοπούς.Κατά κύριο λόγο είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για γραφικά, έτσι ώστε αν η εικόνα είναι αργή στο να φορτώσει ή δεν φαίνεται, να υπάρξει ένα εναλλακτικό κείμενο-δείκτης του περιεχομένου.

Anchor tag: Κώδικας που καθορίζει τον προορισμό του συνδέσμου.

Anchor text: Το μέρος του κειμένου κάθε συνδέσμου, και ζωτικής σημασίας για κάθε προσπάθεια SEO. Η λέξη ή φράση που περιέχεται σε έναν σύνδεσμο. Οι μηχανές αναζήτησης θα ευρετηριάσουν τη σελίδα βασιζόμενες στη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.

Anchor: Αναφέρεται σε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα, που συχνά βρίσκεται στο επάνω ή κάτω μέρος της σελίδας, που επιτρέπει στους χρήστες να μετακινούνται σε συγκεκριμένες θέσεις στην ιστοσελίδα.

Backlink: Μια σύνδεση από μια ιστοσελίδα που οδηγεί σε άλλο ιστολόγιο. Όταν δημιουργείτε backlinks, φροντίστε πάντα να χρησιμοποιείτε σύνδεσμο κειμένου (anchor text).

Backlinks: Ο συνολικός αριθμός των συνδέσμων(links) που έχει μια ιστοσελίδα από όλες τις υπόλοιπες.

Banner ad: Ένα γραφικό εργαλείο διαφήμισης στο Διαδίκτυο.Οι χρήστες κάνουν κλικ στο γραφικό αυτό και μεταφέρονται σε μια άλλη σελίδα στόχο (landing page).

Black hat SEO: Η χρήση των αδίστακτων μεθόδων για τη βελτιστοποίηση ενός δικτυακού τόπου και την κατάταξή του στις πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων της Google. Ανακάλυψη αυτών των μεθόδων που χρησιμοποιούνται συχνά θα οδηγήσει σε ποινές ή και απαγόρευση της σελίδας σας από τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης. Ένας κακός τρόπος SEO. Τεχνικές βελτιστοποίησης που απαγορεύουν οι μηχανές. Αν χρησιμοποιηθούν τέτοιες τεχνικές είναι πολύ πιθανό η ιστοσελίδα να τιμωρηθεί από τις μηχανές αναζήτησης.

Bot (ή spider ή robot ή crawler): Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τα bots για να βρίσκουν ιστοσελίδες στο Internet.

Bounce rate: Το ποσοστό των χρηστών που εγκαταλείπουν μια ιστοσελίδα αμέσως αφού την επισκεφτούν.

Canonical page: Η προτιμώμενη έκδοση ενός συνόλου σελίδων με πολύ παρόμοιο περιεχόμενο. Παράδειγμα κανονικοποίησης σελίδας είναι αντί του http://www.consultingroup.gr, το http://consultingroup.gr

Canonical tag: Html που χρησιμοποιείται για να καθορίσετε μια κανονική σελίδα στις μηχανές αναζήτησης.

Cascading style sheets (CSS): Χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις δυναμικές ιστοσελίδες σας και να διαχειρίζονται εύκολα το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας.

Click fraud: Μια μορφή κλοπής εις βάρος των διαφημιστών που πληρώνουν ανά κλικ, στην οποία οι απατεώνες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για να κάνουν κλικ στις διαφημίσεις σας από πλαστογραφημένες διευθύνσεις IP σε τυχαία χρονικά διαστήματα.

Click tracking: Η χρήση εφαρμογής, ώστε να παρακολουθείτε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις.

Click-through rate: Ο αριθμός των click-through σε εμφάνιση διαφήμισης, που εκφράζεται ως ποσοστό.

Cloaking: Μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους Black Hat SEO, στο οποίο ο επισκέπτης βλέπει μια σελίδα που έχει βελτιστοποιηθεί για άλλες λέξεις κλειδιά, ενώ οι αράχνες των μηχανών αναζήτησης βλέπουν ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο σελίδων. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε κρύψει τη σελίδα μας με ένα άλλο όνομα χώρου.

Conversion rate: Το ποσοστό των μετατροπών από απλούς χρήστες σε πελάτες.

Cookie: Κώδικας που είναι ενσωματωμένος στο αρχείο με το ιστορικό σας στο Internet, επιτρέποντας ιστοσελίδες να σας αναγνωρίζουν ως επιστρεφόμενο επισκέπτη.

Cost-per-click: Ένα συγκεκριμένο είδος της σχέσης κόστους-ανά-πρόγραμμα δράσης όπου οι διαφημιστές πληρώνουν κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση ή ένα σύνδεσμο.

Crawl: Η διαδικασία κατά την οποία μια μηχανή αναζήτησης «σκανάρει» μια ιστοσελίδα συλλέγοντας πληροφορίες.

Crawler: Ένα πρόγραμμα ρομπότ που περνά μέσα από ιστοσελίδες και συγκεντρώνει πληροφορίες για τις μηχανές αναζήτησης.

Dead link: Μια σύνδεση που παράγει ένα σφάλμα 404, η σελίδα δεν βρέθηκε.

Deep linking: Σύνδεση σε μια ιστοσελίδα, εκτός από την αρχική σελίδα ενός site.

Deep submitting: Υποβολή όλων των διευθύνσεων URL, με άλλα λόγια της ιστοσελίδας σας, και κάθε σελίδα του site σας σε μια μηχανή αναζήτησης. Πλέον οι μηχανές αναζήτησης προχώρησαν στην απαγόρευση αυτής της πρακτικής.

Delisting/deindexing: Εάν οι μηχανές αναζήτησης ανιχνεύσουν ότι χρησιμοποιείτε αδίστακτους μεθόδους SEO για να βγει η σελίδα σας πρώτη στις μηχανές αναζήτησης, ή εάν θεωρούν το site σας ως «ανεπιθύμητο»,τότε θα αφαιρέσουν το site σας από το ευρετήριο τους και δεν θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα όταν οι χρήστες πραγματοποιούν αναζήτηση για αυτό.

Directory: Μια βάση δεδομένων των δικτυακών τόπων, ένας ηλεκτρονικός κατάλογος. Yahoo! και Open Directory είναι σημαντικά παραδείγματα. Είναι παρόμοια με τις μηχανές αναζήτησης, εκτός από το ότι η βάση δεδομένων είναι οργανωμένη με ουσιαστικό τρόπο από τον άνθρωπο. Πολλές μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν έναν κατάλογο καθώς και τα δικά τους ρομπότ.

Domain name: Το όνομα που έχει εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ., Paramarketing.info).

Doorway page: Μια ιστοσελίδα με περιεχόμενο που έχει νόημα ή ορατό μόνο για τις μηχανές αναζήτησης. Ονομάζεται επίσης μια σελίδα γέφυρας ή σελίδα πύλη.

eCommerce ή ηλεκτρονικό εμπόριο: Το επιχειρηματικό μοντέλο που ενσωματώνει διάφορα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ για να κατευθύνει τους χρήστες σε μια ιστοσελίδα ή e-shop με σκοπό την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Gateway page: Μια μέθοδος SEO που χρησιμοποιείται για να επιτρέψει ένα site να βγεί στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης στην για μια ποικιλία λέξεων-κλειδιών.

Google: Μία από τις σημαντικότερες μηχανές αναζήτησης με χρήση ρομπότ και αραχνών. Η Google διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην αγορά των μηχανών αναζήτησης και είναι πασίγνωστη για τον περίπλοκο αλγόριθμο αναζήτησης της και τις λεγόμενες ανανεώσεις του.

Google places: Προηγουμένως αναφέρεται ως Google Local.Μια αναζήτηση που παράγει τοπικά αποτελέσματα που βασίζονται σε αλγόριθμο με παραμέτρους εντοπιότητας. Παράλληλα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο SEO για τοπικές επιχειρήσεις για να βγούνε στις πρώτες σελίδες των τοπικών αποτελεσμάτων της Google.

Googlebot: Τα ρομπότ που ανιχνεύουν και ευρετηριάζουν τις σελίδες στα τελικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Header tag: Μια ετικέτα HTML που χρησιμοποιείται συνήθως για επικεφαλίδες των σελίδων.

Hidden text: κείμενο που είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, αφού είναι στο ίδιο χρώμα με το φόντο. Άλλη μια Black Hat SEO στρατηγική που ονομάζεται και keyword stuffing.

Hit: Όταν ένα άτομο επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα λαμβάνει ένα χτύπημα για την ίδια τη σελίδα. Ο αριθμός των επισκέψεων σε hits δεν θεωρείται ως μια ακριβή μέτρηση της δημοτικότητας ενός δικτυακού τόπου.

HTML: Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. Η κωδικοποιημένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εγγράφων υπερκειμένου στο World Wide Web και για τον έλεγχο στον τρόπο εμφάνισης ιστοσελίδων.

HTML e-mail: Ένα e-mail που έχει διαμορφωθεί με τοHypertext Markup Language, σε αντίθεση με το απλό κείμενο.

Impressions: Ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν δει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι εντυπώσεις -impressions- μερικές φορές ονομάζεται προβολές σελίδων.

Inbound link: Εσωτερικοί σύνδεσμοι από άλλη ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα σας.

Indexing: Η καταγραφή της ιστοσελίδας σας από τις μηχανές αναζήτησης με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.

Internal links: Ένα link από μια σελίδα σε μια άλλη, αλλά μέσα στην ίδια ιστοσελίδα (για παράδειγμα από την αρχική μας σελίδα προς μια εσωτερική).

IP address: Ένας μοναδικός αριθμός που προσδιορίζει έναν υπολογιστή ή ένα σύστημα υπολογιστών.

JavaScript: Μια γλώσσα scripting που αναπτύχθηκε από την Netscape και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαδραστικών και δυναμικών ιστοσελίδων.

Keyword: Μια λέξη που έχει εισαχθεί στη φόρμα αναζήτησης ή «παράθυρο» της μηχανής αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Κάθε λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης των μηχανών εμφανίζει τα αντίστοιχα ιστολόγια που έχουνε καταχωρηθεί με τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.

Keyword density: Οι λέξεις κλειδιά ως ποσοστό των συνολικών λέξεων του κειμένου της σελίδας σας. Σημαντικός παράγοντας SEO είναι η πυκνότητα των λέξεων κλειδιών που πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 4%. Παρακάτω από το 1% δεν θα είστε ανταγωνιστικοί στις μηχανές αναζήτησης και δεν θα πετύχετε SEO αποτελέσματα, ενώ ένα ποσοστό άνω του 4% θα σας δημιουργήσει πρόβλημα γιατί θα θεωρηθείτε spammer.

Keyword marketing: Η τοποθέτηση ενός μηνύματος μάρκετινγκ στο μέτωπο των χρηστών με βάση τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση.

Keyword stuffing: Το να παραγεμίζουμε τις λέξεις-κλειδιά στη σελίδας και στην κωδικοποίησης της, όπως στις ετικέτες μετακειμένου. Αυτό μπορεί να βλάψει τη χρηστικότητα μιας σελίδας και την κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης. Τεχνικές Keyword stuffing είναι να κρύβουμε τις λέξεις-κλειδιά σε μια σελίδα κάνοντας τους το ίδιο χρώμα με τη σελίδα ή το φόντο.

Lead generation: Η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών επαφής υποψηφίων πελατών, όπως το email μέσω μιας φόρμας εγγραφής και τον εντοπισμό πιθανών υποψηφίων.

Link building: Η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούμε links από άλλες ιστοσελίδες προς την δική μας.

Link checker: Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ιστοσελίδων για τις σπασμένες συνδέσεις (broken link).

Link farm: Μια σειρά από ιστοσελίδες που συνδέονται μεταξύ τους για την αύξηση της κατάταξης τους στις μηχανές αναζήτησης. Είναι μια μη επιθυμητή Black Ηat SEO μέθοδος.

Link popularity: Συχνά χρησιμοποιείται ως ένα από τα κριτήρια για να καθοριστεί η κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, το μέτρο της ποσότητας και της ποιότητας τωνπεριοχές που συνδέουν με την ιστοσελίδα σας.

Meta tags: Μετα-ετικέτες. HTML κώδικας που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ιστοσελίδας και εμφανίζεται στις λίστες των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Online marketing: Ένας όρος που αναφέρεται στο Internet και e-mail με βάση τις πτυχές μιας εκστρατείας μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει διαφημίσεις banner, e-mail marketing, SEO,ηλεκτρονικό εμπόριο, και άλλα εργαλεία.

Open Directory: Ένας μεγάλος κατάλογος των δικτυακών τόπων.

Opt-in: Ένα πρόγραμμα όπου η συμμετοχή περιορίζεται σε χρήστες που το ζητήσει συγκεκριμένα να λάβουν μέρος μέσω μιας φόρμας εγγραφής με το email τους.

PageRank: Αλγόριθμος αναζήτησης της Google, μετρά τη δημοτικότητα μιας σελίδας και υπολογίζεται εν μέρει με την ανάλυση του αριθμού των συνδέσμους σε μια σελίδα από άλλους δικτυακούς τόπους και την σημασία των σελίδων αυτών. Το PageRank μεταβάλλεται σε μια κλίμακα από 0 έως 10.

Pay-per-click: Ένα μοντέλο πληρωμής διαφήμισης κατά την οποία η πληρωμή βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα κλικ που γίνονται πάνω στη διαφήμιση.

Pay-per-sale: Ένα online μοντέλο πληρωμής διαφήμισης κατά την οποία η πληρωμή βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην πώληση.

Popularity: Ένα από τα πολλά κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης για να καθορίσουν την κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης μιας σελίδας.

Pop-up: Μια online διαφήμιση που εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης μόλις εισερχόμαστε σε μια καινούρια σελίδα.

PPC: Διαφήμιση pay-per-click όπου ο διαφημιζόμενος πληρώνει αντίτιμο για κάθε κλικ.

PR / PageRank: Η βαθμολογία που δίνει η μηχανή αναζήτησης της Google σε κάθε ιστοσελίδα με πιθανές τιμές από 0 έως 10.

Query: Μια φράση αναζήτησης υποβληθεί σε μηχανές αναζήτησης.

Rank: Η κατάταξη μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης για κάποια λέξη ή φράση κλειδί.

Ranking factor: Ένας παράγοντας που χρησιμοποιεί μια μηχανή αναζήτησης για να κατατάξει τις ιστοσελίδες.

Ranking ή Κατάταξη: Η θέση της ιστοσελίδας σας στα ευρετήρια μηχανών αναζήτησης για μια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.

Reciprocal links ή Αμοιβαίες συνδέσεις: Δύο διαχειριστές της ιστοσελίδας συμφωνούν στην αμοιβαία ανταλλαγή συνδέσμων.

Robots.txt: Αν θέλετε να ελέγχονται τα μέρη του site σας από τις μηχανές αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο robots.txt για να αποφευχθεί η ευρετηρίαση σε ορισμένα μέρη.

Search engine submission: Η διαδικασία υποβολής μιας διεύθυνση URL σε μια μηχανή αναζήτησης, για να κάνει μια μηχανή αναζήτησης να αναγνωρίζει μια ιστοσελίδα.

SEO ή Search Engine Optimization: Σημαίνει βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Η διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου μάρκετινγκ και οι τεχνικές SEO για να εξασφαλιστεί υψηλή κατάταξη στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

SERP: Ακρωνύμιο που σημαίνει σελίδα αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. (Search Engine Result Page).

SERP(search engine result page): Η σελίδα αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης.

Site: Η συρρίκνωση του όρου wesite, είναι μια μορφή επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου που συνδυάζει μια στήλη,ημερολόγιο, και τον κατάλογο με συνδέσεις με πρόσθετους πόρους. Είναι ένα δυναμικό ιστολόγιο που συνήθως βασίζεται σε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου όπως το WordPress.

Siteroll: Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συλλογή από συνδέσμους σε άλλα ιστολόγια. Siterollsβρίσκονται συχνά στο sidebar της πρώτης σελίδας στα περισσότερα ιστολόγια. Φροντίστε εάν θέλετε να βγαίνετε στην πρώτη σελίδα της Google να τοποθετήσετε το siteroll στα δεξιά όπως και όλα τα sidebar.

SMM(social media marketing): Η προώθηση μιας ιστοσελίδας ή επιχείρησης μέσα από τα social media sites(πχ Facebook, twitter).

Social Media: Τα κοινωνικά μέσα, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης του λεγόμενου WEB 2.0.

Spam: Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, ανεπιθύμητα e-mail, συνήθως εμπορικού χαρακτήρα.

Spider: Ένα πρόγραμμα που σαρώνει και συλλέγει πληροφορίες για μια ιστοσελίδα.

Stickiness: Το ποσό του χρόνου που δαπανάται σε ένα δικτυακό τόπο, συχνά ένα μέτρο της πίστης των επισκεπτών.

Submission: Το να υποβάλετε μια ιστοσελίδα σε μια μηχανή αναζήτησης ή κατάλογο.

Title tag ή ετικέτες τίτλων: HTML κώδικας που χρησιμοποιείται για να καθορίσει το κείμενο στην επάνω γραμμή ενός web browser. Χρησιμοποιείται επίσης από πολλές μηχανές αναζήτησης για να ονοματίσουν το περιεχόμενο των σελίδων.

Traffic: Οι επισκέπτες και οι προβολές σελίδων σε ένα δικτυακό τόπο.

Unique visitors ή Μοναδικοί επισκέπτες: Η μέτρηση της κυκλοφορίας ιστοσελίδα που αντανακλά τον αριθμό των πραγματικών ατόμων που έχουν επισκεφτεί μια ιστοσελίδα, τουλάχιστον μία φορά σε ένα σταθερό χρονικό διάστημα.

Universal search (Παγκόσμια αναζήτηση): Η ενσωμάτωση των διαφόρων τύπων των μέσων ενημέρωσης στις λίστες των αποτελεσμάτων αναζήτησης, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ιστοσελίδες, sites, βίντεο, νέα, κ.α.

URL: Ακρωνύμιο που σημαίνει Uniform Resource Locator. Μια διεύθυνση που προσδιορίζει τη θέση ενός αρχείου στο Internet.

Viral Marketing ή επιδημικό μάρκετινγκ: Ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν ένα μήνυμα μάρκετινγκ λαμβάνει διστάσεις επιδημίας για ένα συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή εταιρεία.

Web Analytics: Η διαδικασία της μέτρησης των επισκέψεων μιας ιστοσελίδας και της ανάλυσης άλλων παραμέτρων για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών των επιχειρήσεων.

Web design: Η πρακτική της επιλογής και συντονισμού των διαθέσιμων στοιχείων για να δημιουργήσετε τη διάταξη και τη δομή μιας ιστοσελίδας.

Web Whois: Ένα βοηθητικό πρόγραμμα που επιστρέφει πληροφορίες ιδιοκτησίας για τα ονόματα χώρου.

Website: Ένα site για το World Wide Web. Κάθε ιστοσελίδα περιέχει μια αρχική σελίδα που είναι και η βασική σελίδα πλοήγησης. Η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετα έγγραφα και αρχεία.

White Hat SEO: Μια αναφορά σε κατάλληλες μεθόδους SEO που έχουν εγκριθεί από τις μηχανές αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους αυξάνετε τις πιθανότητες του site σας είναι μόνιμα στην πρώτη θέση στις μηχανές αναζήτησης.

World Wide Web: Ένα τμήμα του Διαδικτύου που αποτελείται από ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων ιστοσελίδων.

XML feed: απλοποιημένη έκδοση της HTML που επιτρέπει στα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων των σελίδων) να αποστέλλονται στις μηχανές αναζήτησης με τη μορφή που τα ζητούν.

Αλγόριθμος μηχανής αναζήτησης: Μαθηματική φόρμουλα που χρησιμοποιούν οι μηχανές ναζήτησης για να κατατάξουν μια ιστοσελίδα στα αποτελέσματα.

Κατάλογος Web: Μια οργανωμένη σελίδα με κατηγοριοποιημένες λίστες των δικτυακών τόπων.

Λέξη-φράση κλειδί: Μια λέξη η φράση με την οποία ένας χρήστης πραγματοποιεί μια αναζήτηση.

Μηχανή αναζήτησης: Ένα αυτόματο σύστημα το οποίο ψάχνει συνεχώς πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στο Internet.

Οργανικά αποτελέσματα: Αποτελέσματα που εμφανίζονται σε μια μηχανή αναζήτησης αποκλειστικά και μόνο λόγω της κατάταξης της σελίδας. Τα μη πληρωμένα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Οργανικά φυσικά αποτελέσματα: Τα φυσικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Πληρωμένα αποτελέσματα: Εμφάνιση μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης με χρηματικό αντίτιμο (Google Adwords).

Πλοήγηση: Στοιχεία μιας ιστοσελίδα που διευκολύνει την κίνηση από τη μία σελίδα στην άλλη.

Ποιότητα backlinks: Το κατά πόσο ένα backlink προς την σελίδα μας θεωρείται ποιοτικό από τις μηχανές αναζήτησης.

Ρομπότ: Οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης που ακολουθεί συνδέσμους υπερκειμένου και προσβάσεις σε ιστοσελίδες, αλλά δεν είναι κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Παραδείγματα είναι οι αράχνες μηχανών αναζήτησης.

Βασικό SEO

μαθε περισσοτερα!

Προχωρημένο SEO

μαθε περισσοτερα!

Σύνοψη SEO

μαθε περισσοτερα!

Κριτήρια Google

μαθε περισσοτερα!

Λεξιλόγιο SEO

μαθε περισσοτερα!