Σύνοψη SEO

Σχεδιασμός site & εσωτερική βελτιστοποίηση

Όλες οι τεχνικές που προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση του site σας στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (SERPs) αποτελεί τη διαδικασία που ονομάζεται βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) τεχνικές. Η εντός σελίδας βελτιστοποίηση καλύπτει όλα όσα πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Έχει να κάνει με βήματα όπως αντίληψη της αγοράς στόχου, αναζήτηση λέξεων κλειδιών και στρατηγική περιεχομένου. Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η σωστή χρήση των meta tags, των ονομάτων των σελίδων, της μορφοποίησης του περιεχομένου, της εσωτερικής διασύνδεσης και της στρατηγικής τοποθέτησης των λέξεων κλειδιών.

Ο στόχος κάθε έρευνας για τις λέξεις κλειδιά είναι να βρούμε λέξεις ή φράσεις κλειδιά που έχουνε μεγάλη συχνότητα αναζήτησης, άρα είναι εν δυνάμει παράγοντες μεγάλης επισκεψιμότητας και έχουνε πολύ χαμηλό ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις κλειδιά συγκριτικά με την συχνότητα αναζήτησής τους. Μικρότερος ανταγωνισμός σημαίνει ότι θα έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να βγείτε πρώτοι με τις επιλεγμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά στα αποτελέσματα αναζήτησης. Οι σωστές και σχετικές λέξεις κλειδιά θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε γρηγορότερα τις πρώτες θέσεις και να δημιουργήσετε την κίνηση που θέλετε για την σελίδα σας.
Θα πρέπει να εστιάσουμε που και πώς θα τοποθετήσουμε τις λέξεις κλειδιά σε όλες τις σελίδες σας ή τα τμήματα της σελίδας σας. Πάρα πολλοί θεώρησαν στο παρελθόν ότι να τοποθετούν τις λέξεις κλειδιά στις σελίδες τους σε πυκκή συστοιχία χωρίς να έχουν ποιοτικό περιεχόμενο, θα καταφέρουν να κερδίσουν τον ανταγωνισμό και τις μηχανές αναζήτησης. Δυστυχώς η πυκνότητα των λέξεων κλειδιών δεν πρέπει να ξεπερνάει το 4% του συνολικού κειμένου. Παραπάνω από το 4% περίπου θεωρείται spamming και υποβιβάζεται από τις μηχανές αναζήτησης. Σελίδες spamming μάλιστα τιμωρούνται πολλές φορές από τις μηχανές αναζήτησης.

Τα meta tags είναι οι ετικέτες που δίνoυμε στις σελίδες σας. Τα meta tags βοηθάνε τις μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν τα ονόματα των ιστοσελίδων σας, τις πληροφορίες που αυτές περιέχουν, να διαμορφώσουν τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και πως θα πρέπει κάθε σελίδα να ευρετηριάζεται από αυτές. Πιστεύεται ότι η Google αξιολογεί τις ετικέτες σε συνάρτηση με όλους τους άλλους SEO παράγοντες διασφαλίζοντας την σχετικότητα και την εγκυρότητα της σελίδας σας. Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και να είναι πλήρης, ενημερωμένες και ακριβείς.
Η απλούστερη όλων των ετικετών είναι η ετικέτα των ρομπότ. Αυτή δίνει σήμα στο Googlebot, η αράχνη της μηχανής αναζήτησης Google να προσπελάσει τη σελίδα σας. Για να μπορέσει να ευρετηριαστεί η σελίδα σας ταχύτερα και σωστά, οι μηχανές αναζήτησης στέλνουν τις αράχνες τους να προσπελάσουν και να σκανάρουν την ιστοσελίδα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Google το κάνει αυτό σε δύο με τρεις ημέρες ή και νωρίτερα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και τρόποι για να γίνει αυτό σε λιγότερο από μια ώρα. Όταν οι αράχνες βλέπουν στην ετικέτα των ρομπότ την ένδειξη «all» απλώς συμπεριλαμβάνουν τα πάντα στην ευρετηρίαση τους, ακόμα και σελίδες που δεν επιθυμείτε. Ο καλύτερος τρόπος ευρετερίασης της σελίδας από τις μηχανές αναζήτησης είναι μέσω της υποβολής του χάρτη του ιστολογίου σας σε αυτές.

Ο τίτλος της σελίδας ενημερώνει τις μηχανές αναζήτησης για το περιεχόμενο της σελίδας σας, ενώ παράλληλα εμφανίζεται στα αποτελέσματα των σελίδων των μηχανών αναζήτησης. Ο τίτλος θα πρέπει σε γενικές γραμμές να μην είναι πάνω από 7 λέξεις ή 65 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων και τα κενών. Αυτός είναι και ο μέγιστος αριθμός λέξεων ή χαρακτήρων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της Google. Εάν είναι ο τίτλος σας παραπάνω από αυτό το μέγεθος, δεν θα εμφανιστεί και τη θέση του θα πάρουν τελίτσες αποσιωπητικών. Ο λόγος που θα πρέπει να έχουμε μόνο επτά γραμμές κώδικα είναι ότι η Google ζυγίζει τη βαρύτητα της κάθε λέξης στην ετικέτα σας. Όσο περισσότερες οι λέξεις, η χαμηλότερη η βαρύτητα τους από την Google. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ετικέτες τίτλων να περιέχουν το κυρίως θέμα της σελίδας σας και να εστιάζονται στις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά που έχουμε ορίσει. Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο post | για να διαχωρίσουμε τις λέξεις ή φράσεις κλειδιά όταν τοποθετείτε παραπάνω από μία λέξη κλειδί στις ετικέτες τίτλων.
Η περιγραφή της σελίδας σας ή του site σας φαίνεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο της ιστοσελίδας σας στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις λέξεις κλειδιά τουλάχιστον δύο φορές στην περιγραφή της σελίδας σας. Προσπαθούμε να δημιουργούμε μια περιγραφή η οποία να μοιάζει φυσική και να συμπεριλάβετε τουλάχιστον δύο φορές τις λέξεις κλειδιά της σελίδας σας. Η περιγραφή σας θα πρέπει να είναι ελκυστική και θα πρέπει να αιχμαλωτίζει τους χρήστες να επισκεφτούν την σελίδα σας.

Οι ετικέτες με τις λέξεις κλειδιά είναι ένας άλλος τρόπος για να ενημερώσουμε τις μηχανές αναζήτησης για το περιεχόμενο της σελίδας σας. Οι λέξεις κλειδιά δεν έχουν καμία βαρύτητα από μόνες τους εάν δεν σχετίζονται γενικότερα με το θέμα της σελίδας σας και δεν είναι σε αρμονία με το περιεχόμενο. Θα πρέπει η ετικέτα με τις λέξεις κλειδιά να περιλαμβάνουν τις κύριες λέξεις κλειδιά της ιστοσελίδας σας, αλλά θα πρέπει να εμπεριέχονται και οι λέξεις κλειδιά σε όλη την σελίδα σας σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία. Αποφεύγουμε το παραγέμισμα των λέξεων κλειδιών στο κείμενο. Μια πυκνότητα της λεξης κλειδί της τάξεως του 1% έως 4% είναι αποδεκτή ενώ παραπάνω θα έδινε αρνητικά σήματα στις μηχανές αναζήτησης. Χωρίζουμε τις λέξεις κλειδιά με κόμμα στην ετικέτα λέξεων κλειδιών. Σε μία αναζήτηση στη google σύμφωνα με στατιστικά, η πρώτη ιστοσελίδα που εμφανίζεται στα αποτελέσματα κερδίζει το 35% των κλικ, η δεύτερη ιστοσελίδα κερδίζει το 25%, η τρίτη ιστοσελίδα το 10% της κίνησης. Το υπόλοιπο 30% της επισκεψιμότητας πηγαίνει σε όλους τους υπόλοιπους με φθίνουσα πορεία, ενώ οι ιστοσελίδες που είναι εκτός πρώτης σελίδας της Google μοιράζονται ένα 3% περίπου! Τα πλεονεκτήματα της σωστής λέξης κλειδί:

 • Στοχευμένη κίνηση ή στοχευμένη επισκεψιμότητα.
 • Σωστή επιλογή ονόματος χώρου ή domain name.
 • Υψηλότερο ποσοστό μετατροπής της ιστοσελίδας σας.
 • Υψηλότερη απόδοση της ιστοσελίδας σας, η οποία μετριέται σε ROI (Return on Investment).
 • Αποφυγή του αρνητικού αισθήματος του απογοήτευσης και της άγνοιας.
 • Επιτυχία της ιστοσελίδας σας.

Συμπεριλαμβάνοντας τη λέξη κλειδί σας στο όνομα χώρου σας, βοηθάει πάρα πολύ μα δεν είναι μόνο του αρκετό. Θετικό όμως είναι όταν ένα άλλο φίλιο site συνδέεται με σύνδεσμο κειμένου με την λέξη κλειδί σας σε σας και η λέξη κλειδί περιέχεται στο όνομα χώρου σας. Τότε πολλαπλασιάζεται η βαρύτητα των αποτελεσμάτων της Google άμεσα. Μία άλλη τεχνική είναι να αγοράσετε παλιά ονόματα χώρου. Εάν καταφέρετε να αγοράσετε ένα παλαιωμένο όνομα χώρου που να εμπεριέχει και τη λέξη κλειδί σας μέσα, σίγουρα θα σας βοηθήσει να πετύχετε καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Τα τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το domain name που θα επιλέξετε είναι:

 • Να ταυτίζεται με τη λέξη κλειδί. Αυτό είναι το λεγόμενο exact match. Η ταύτιση του domain name με τη λέξη κλειδί θα οδηγήσει στην πρώτη σελίδα της Google.
 • Να είναι σχετικό με την υπηρεσία ή προϊόν που παρέχετε στην ιστοσελίδα σας.
 • Να έχει η λέξη κλειδί που θα επιλέξω για όνομα χαμηλό ανταγωνισμό και πάνω από 10.000 αναζητήσεις στην Google.

Ο τρόπος που οργανώνουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της ιστοσελίδας σας έχει μεγάλο αντίκτυπο στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Μπορείτε να δείτε ποια στοιχεία θα εμφανιστούν από τη σελίδα σας στις μηχανές απλώς πατώντας τα πλήκτρα Ctrl-A στο πληκτρολόγιό σας. Σημαντικό είναι να μπορεί να φανεί η βασική πλοήγηση της σελίδας σας. Τα βασικότερα στην μορφοποίηση είναι να έχουμε ποιοτικό και καλό περιεχόμενο, καθαρό κώδικα (W3C, no Flash), ετικέτες τίτλων, εναλλακτικές ετικέτες, όχι Flash και εξωτερικό κώδικα JavaScript και τέλος sitemaps.
Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε από άποψη αρχιτεκτονικής περιεχομένου είναι να εξαλείψουμε τον άχρηστο κώδικα στην κορυφή της σελίδας και να τοποθετήσουμε το σωστό περιεχόμενο πρώτο. Οι μηχανές αναζήτησης διαβάζουν τις σελίδες από αριστερά προς τα δεξιά και από την πάνω προς τα κάτω. Πάρα πολλές σελίδες συνήθιζαν να είχαν αριστερές στήλες με συνδέσμους και εφαρμογές στην αριστερή πλευρά της σελίδας τους, πριν από το βασικό κείμενο του ιστολογίου. Οπότε η Google θα διαβάσει πρώτα εκείνη την περιοχή και μετά θα μπει στην κυρίως σελίδα. Το βέλτιστο είναι να διαβάσει πρώτα το κυρίως περιεχόμενο και μετά τα υπόλοιπα. Έτσι οι λέξεις κλειδιά και οι παράγοντες βελτιστοποίησης να αναγνωριστούν πρώτα.
Η σελίδα σας χρειάζεται να περιέχει καθαρό κώδικα. Χωρίς παραπανίσια πράγματα, χωρίς λάθη και παραλείψεις. Τα διεθνή σταθερά για τον σωστό κώδικα ιστοσελίδων τα βρίσκουμε στο World Wide Web Consortium ή W3C. Για να υλοποιήσετε λοιπόν σωστές SEO καμπάνιες θα πρέπει η σελίδα σας να συμμορφώνεται με αυτά τα στάνταρ.

Οι ετικέτες επικεφαλίδων ή επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση στο κείμενο μιας ιστοσελίδας. Οι μηχανές αναζήτησης αναζητάνε και λατρεύουν τέτοιες επικεφαλίδες γιατί τις θεωρούν σημασιολογικά σήματα για τις λέξεις κλειδιά και το περιεχόμενο της σελίδας σας γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστή ιεραρχία επικεφαλίδων και μια σωστή δομή σε όλο το περιεχόμενό σας και να χρησιμοποιούμε τις λέξεις κλειδιά σε αυτές. Εάν χρησιμοποιούμε γραφικά στην ιστοσελίδες σας, τότε θα πρέπει όπωσδήποτε να ονοματίσουμε και τις εναλλακτικές ετικέτες των γραφικών. Τα ονόματα των γραφικών, καθώς και τα εναλλακτικά ονόματα θα πρέπει να εμπεριέχουν τις λέξεις κλειδιά. Οι λέξεις κλειδιά των εναλλακτικών ετικετών λαμβάνονται υπόψιν από την Google.

Ο χάρτης της ιστοσελίδας σας είναι μια σελίδα εντός του ιστολογίου σας που σας παρέχει πρόσβαση και διασυνδεσιμότητα με όλες τις άλλες σελίδες εντός του ιστολογίου σας. Οι χάρτες εξυπηρετούν δύο σκοπούς. Βοηθάνε τους επισκέπτες να πλοηγηθούν καλύτερα στην ιστοσελίδα σας. Βοηθάνε τις αράχνες των μηχανών αναζήτησης να ανιχνεύσουν και να ευρετηριάσουν τη σελίδα σας ευκολότερα και καλύτερα.
Στην βελτιστοποίηση δεν μετράνε μόνο οι εξωτερικού σύνδεσμοι στη σελίδα μας από τρίτους, τα λεγόμενα backlinks ή σύνδεσμοι, αλλά και η εσωτερική διασυνδεσιμότητα της σελίδα μας με τα επιμέρους περιεχόμενα, άρθρα, βίντεο και σελίδες. Πώς διασυνδέεται η μία σελίδα με τις άλλες είναι υψίστης σημασίας. Η εσωτερική διασύνδεση θα πρέπει να είναι απλή, λειτουργική και εύκολα προσπελάσιμη.

Web marketing & εξωτερική βελτιστοποίηση

Όταν εστιαζόμαστε στους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατάταξη μιας σελίδας στην Google, μιλάμε για βελτιστοποίηση εκτός σελίδας. Οι τεχνικές αυτές είναι πανίσχυρες και η δημοτικότητα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την κατάταξη στην Google. Όταν λέμε να αυξήσουμε τη δημοτικότητα μιας σελίδας, εννοούμε τον αριθμό και τον τύπο των ιστοσελίδων που συνδέονται στη συγκεκριμένη σελίδα. Να δημιουργήσουμε ποιοτικούς συνδέσμους (backlinks) στην σελίδα σας. Η διασύνδεση γίνεται μέσω λέξεων κλειδιών που δείχνουν πίσω στην ιστοσελίδα σας. Αυτές οι λέξεις κλειδιά πρέπει να είναι αυτές για τις οποίες θα θέλετε να βγαίνετε πρώτοι στην Google.

Αν και το email marketing είναι μία πολύ παλιά τεχνική προσέλκυσης νέων πελατών, η παράβλεψη της αποτελεί μεγάλο λάθος στο χώρο του ίντερνετ. Το email marketing έχει την μεγαλύτερη απόδοση συγκριτικά με τα άλλα μέσα διαφήμισης στο ίντερνετ και είναι μια μεγάλη πηγή επισκεψιμότητας ή web traffic. Aπό μόνο του απλοποιεί όλες τις άλλες δραστηριότητες για δημιουργία traffic γιατί επαναφέρει τον επισκέπτη πίσω στην ιστοσελίδας σας για να τον κάνει πελάτη, αφού έχει αποκτηθεί το email του μέσω PPC, SEO, facebook ή Youtube. Οι πιο πετυχημένοι επιχειρηματίες στο ίντερνετ είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη λίστα με υποψηφίους πελάτες ή με πιστούς πελάτες που έχουν αγοράσει και επιθυμούνε να ξαναγοράσουν από αυτούς. Στατιστικά στο μάρκετινγκ το 80% των αγορών επιτυγχάνεται στην 7η με την 12η επαφή ή έκθεση με τον πελάτη της πρότασης σας. Έτσι μόνο με τη δημιουργία μιας υποτυπώδους λίστας και ηλεκτρονικών μηνυμάτων αυξάνεται το τζίρο της επιχείρησής σας κατά 400!

Ένας σταθερός μα αργός τρόπος για να δημιουργήσετε συνδέσμους στη σελίδα σας, αλλά και να αποκτήσετε κάποιο κύρος και αναγνωρισιμότητα είναι το αρθρογραφικό μάρκετινγκ. Το αρθρογραφικό μάρκετινγκ είναι να γράψετε μερικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο σας ή ένα αντικείμενο που σας ενδιαφέρει και είναι σχετικό με το θέμα της ιστοσελίδας σας και να τα υποβάλετε σε μερικά μεγάλα αρθρογραφικά ιστολόγια. Ως αντάλλαγμα, αυτά τα αναγνωρισμένα ιστολόγια θα σας επιστρέψουν έναν με δύο συνδέσμους στη σελίδα σας.

Μία μέθοδος απόκτησης συνδέσμων στη σελίδα σας είναι η εγγραφή του σε ηλεκτρονικούς οδηγούς (Directories). H εγγραφή σε ηλεκτρονικούς οδηγούς δημιουργεί μονόδρομους συνδέσμων από σελίδες με υψηλό PR. Υπάρχουν οδηγοί επί πληρωμή και οδηγοί δωρεάν. Ο πιο μεγάλος οδηγός επί πληρωμή είναι πλέον η Yahoo.
Μια άλλη θεωρία που δεν ισχύει ιδιαίτερα είναι ότι πρέπει να αποκτάτε συνδέσμους που να είναι dofollow (να επιτρέπουν δηλαδή τα ρομπότ να τις ακολουθήσουν από σελίδες με υψηλότερο PR από το δικό σας), δεδομένου ότι σελίδες με χαμηλότερο PR δεν θα σας ωφελήσουν ιδιαίτερα. Μεγαλύτερη αξία έχουν οι σύνδεσμοι από σελίδες με υψηλό PR και χαμηλότερη μα όχι αμελητέα οι σύνδεσμοι από σελίδες με χαμηλότερο PR.

Οι δημοσιεύσεις τύπου είναι ένας σύντομος και γρήγορος τρόπος να προωθήσετε το περιεχόμενο της σελίδας σας πολύ άμεσα. Επίσης πολλές φορές παρέχεται και δωρεάν. Η δημοσίευση τύπου δεν είναι άλλο παρά ένα άρθρο 300 με 700 λέξεων περίπου που περιλαμβάνει μια μοναδική υπηρεσία ή προϊόν που παρέχει η σελίδα σας και θέλετε να το γνωστοποιήσετε στον ηλεκτρονικό τύπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κανάλια διανομής που θα το κάνουν αυτό αυτόματα και ηλεκτρονικά σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά μέσα, κάποια είναι δωρεάν και κάποια άλλα είναι επί πληρωμή. Στη Δημοσίευση Τύπου θα πρέπει να προωθήσετε τη σελίδα σας και την μοναδική σας υπηρεσία καθώς και έναν σύνδεσμο στην σελίδα στόχο (landing page) που θέλετε να επισκεφτούν οι αναγνώστες. Η σελίδα στόχος μπορεί να είναι η αρχική ή κάποια άλλη σελίδα εντός του ιστολογίου σας που να εμπεριέχει συνήθως μια παρουσίαση με βίντεο ή κείμενο και μια φόρμα εγγραφής (opt-in form). Φροντίστε η σελίδα στόχος να διασυνδέεται με τις λέξεις κλειδιά που επιθυμείτε. Υπηρεσίες δημοσίευσης τύπου επί πληρωμή είναι η prweb και δωρεάν υπηρεσίες δημοσίευσης τύπου είναι οι free press release και pr-inside.

Το RSS είναι το ακρωνύμιο του Really Simple Syndication και έχει να κάνει με την προώθηση του ενημερώσεων του ιστολογίου σας μέσω email ή ενός προγράμματος που διαβάζει αυτές τις ανανεώσεις. Τα περισσότερα WordPress sites σήμερα έχουν αυτήν την επιλογή αυτόματα και έχουν συμπεριλάβει και αυτόματα κουμπιά εγγραφής. Τα RSS θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα και πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει να τα εγκαταλείπουν στρεφόμενα στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (email marketing) και στα κοινωνικά δίκτυα.

Κάντε μια δοκιμή να ρωτήσετε ή αναζητήσετε κάτι στην Google. Ανάμεσα στα αποτελέσματα θα φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις άρθρα και απαντήσεις από site και από forums. Τα Φόρουμς είναι μεγάλες κοινότητες χρηστών όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται ιδέες, απόψεις, υποβάλουν ερωτήσεις και κάνουν κριτική. Τα φόρουμ υπάρχουν εδώ και χρόνια, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να έχετε ένα για να επωφεληθείτε από τις μηχανές αναζήτησης. Αρκεί να συμμετέχετε σε μερικά και θα δείτε τη σελίδα σας να κερδίζει έδαφος στις μηχανές αναζήτησης. Πάρα πολλά Φόρουμ έχουνε υψηλό PageRank και μεγάλη επισκεψιμότητα και κάθε διασύνδεση με τη σελίδα σας, έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην Google. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε συνδέσμους από τα φόρουμ που να δείχνουν πίσω στη σελίδα σας. Αυτά που θα πρέπει να προσέξετε στην επιλογή των φόρουμ όπου θα σχολιάσετε ή θα δραστηριοποιηθείτε είναι:

 • Να έχουν σχέση με την αγορά στόχο σας
 • Να είναι εγκαθιδρυμένα και να έχουν μια διάρκεια ζωής, όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό
 • Να έχουν υψηλό PR
 • Να είναι ενεργό και να έχει πολλά ενεργά μέλη
 • Να επιτρέπει την εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής σας καθώς και αν επιτρέπει τα dofollow links

Μόλις λοιπόν βρείτε τα ανάλογα φόρουμ, μπορείτε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αποστολές και άρθρα γύρω από ένα θέμα ή να απαντάτε σε ήδη υπάρχοντα θέματα, αφήνοντας πάντα την υπογραφή και τους συνδέσμους σας με τη μορφή λέξεων κλειδιών. Καλό είναι να προτιμήσετε μερικά φόρουμ για να δοκιμάσετε την τύχη σας. Ο κανόνας εδώ είναι ένα ίσον κανένα.

Σελίδες υψηλού προφίλ (High Authority Pages) ή σελίδες αυθεντίας είναι οι σελίδες από ιστολόγια που έχουν υψηλό PR και είναι του τύπου wiki, social media, πανεπιστήμια ή διεθνής οργανισμοί ή κυβερνητικές υπηρεσίες και έχουν καταλήξεις ονόματος τύπου edu, gov, org ή com. Τέτοιου είδους ιστοσελίδες είναι τα λεγόμενα Wikis, δηλαδή ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Σε ένα wiki, διάφορα άτομα μπορούν να γράφουν μαζί (όχι ταυτοχρόνως). Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Αν ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση και ενημέρωση. Επίσης στα wiki μπορεί να γίνεται συζήτηση. Σε ορισμένα wiki όπως η Βικιπαίδεια, μάλλον το διασημότερο wiki, υπάρχουν οι σελίδες συζήτησης γι” αυτό, αλλά σε άλλα wiki, συζήτηση μπορεί να γίνεται σε όλες τις σελίδες. Μια καταπληκτική ιδέα για να αποκτήσετε συνδέσμους είναι να γράψετε το πρώτο σας λήμμα στην Wikipedia. Αν και το θεωρώ πολύ δύσκολο να το κάνετε και πολύ χρονοβόρο, εάν τα καταφέρετε θα έχετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μια επιλογή αναζήτησης της Google είναι το Google Places. Αυτό που έχετε απλώς να κάνετε είναι να συμπεριλάβετε την επιχείρησή σας στον κατάλογο των τοπικών επιχειρήσεων της Google. Έτσι θα κερδίσετε μερικές έξτρα θέσεις παραπάνω στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Google Places. Συμπληρώστε στο προφίλ σας όσες περισσότερες πληροφορίες, διευθύνσεις, χάρτες, φωτογραφίες, ιστοσελίδες κτλ. Παράλληλα μπορείτε να δημιουργήσετε προωθητικές ενέργειες προς τη σελίδα σας με κουπόνια δώρου και να γράψετε κριτικές και αξιολογήσεις για τις υπηρεσίες σας.
Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε συνδέσμους στην σελίδα σας είναι να έχετε καταπληκτικό, μοναδικό, συναρπαστικό περιεχόμενο που οι άλλοι θέλουν να προτείνουν σε τρίτους. Άρα η στρατηγική σας εδώ είναι να προσφέρετε μια μοναδική υπηρεσία ή ένα προϊόν που να να ελκύσει τους επισκέπτες και κατά συνέπεια την δημιουργία συνδέσμων προς εσάς. Αυτή η μέθοδος παραγωγής μοναδικού, απίστευτου περιεχομένου αν και χρονοβόρα, σε βάθος χρόνου θα έχει ορατά και διαχρονικά αποτελέσματα.

Προώθηση μέσω Social Media

Τα social media είναι ένα νέο είδος μέσων που προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα ηλεκτρονικά μέσα όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. H SEO Social Media στρατηγική έχει να κάνει με το πως μπορεί κάποιος μέσω των κοινωνικών μέσων να ανέρθει στις πρώτες γραμμές των αποτελεσμάτων της google. Υπάρχουν πάνω από 350 social media, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα, απλά θα καλύψουμε μερικά βασικά μοντέλα κοινωνικών μέσων.

To facebook είναι μία ανερχόμενη δύναμη στο χώρο των traffic και της δημιουργίας web traffic. Αποτελεί την νούμερο ένα πηγή traffic και επισκεψιμότητας στο ίντερνετ. Η σημαντικότητα του στην επικοινωνία μας είναι τεράστια γιατί έχει αλλάξει τα δεδομένα της επικοινωνίας στο ίντερνετ και στη ζωή μας γενικά. Η εγγραφή για να ξεκινήσετε με το Facebook είναι πολύ εύκολη.
Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα και συμπληρώστε τις βασικές πληροφορίες, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «SignUp». Μόλις εγγραφείτε και δημιουργήσετε το προφίλ σας, θα πρέπει επίσης να δημιουργήσετε ένα προφίλ της εταιρείας σας (Σελίδα Fan) ή της ιστοσελίδας σας ή της λέξης κλειδί που χρησιμοποιείτε.
Αυτό σας δίνει προστιθέμενη προβολή και τη δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον συνδέσμους που οδηγούν στην σελίδα σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τα Facebook groups και να δημιουργήσετε για κάθε λέξη κλειδί μια σελίδα στο Facebook που να έχει συνδέσμους σε διάφορες σελίδες μέσα στο ιστολόγιο σας. Επιπλέον, μπορείτε να δημοσιεύσετε άλλες συνδέσεις στον τοίχο σας (Wall). Η πραγματική αξία του Facebook SEO είναι για την οικοδόμηση ενός δικτύου ανθρώπων και συνδέσμων, ζητώντας από τους άλλους να δημοσιεύσουν ή να μοιραστούντις συνδέσεις σας στο προφίλ τους, στις σελίδες και στις ομάδες τους.
Με την πάροδο του χρόνου, το προφίλ σας, και οι συνδέσεις που διανέμονται στο δίκτυό συνδέσμων και ανθρώπων είναι αυτά που δημιουργούν SEO αξία. Οι σύνδεσμοι μπορεί να είναι απλώς άρθρα ή φωτογραφίες ή βίντεο από το site σας, το φόρουμ σας ή το e-shop σας. Έτσι, αν και οι σύνδεσμοι που παρέχει το Facebook δεν είναι dofollow, παρέχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και κίνηση προς τη σελίδα σας. Dofollow είναι ο σύνδεσμος που προσμετράται από την Google για να καθοριστεί το PageRank της σελίδας.
Η έννοια του Twitter είναι αρκετά μοναδική. Μετά την εγγραφή και τη δημιουργία ενός προφίλ, μπορείτε να δημιουργήσετε σύντομες αναρτήσεις σε απευθείας σύνδεση από τον υπολογιστή σας ή χρησιμοποιώντας το κινητό σας. Αυτές οι αναρτήσεις είναι ορατές σε όλους όσους σας ακολουθούν. Χρησιμοποιώντας το Twitter για στρατηγικές SEO είναι μια διαδικασία δύο σταδίων.
Στο πρώτο στάδιο πρέπει να περιλάβετε έναν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα σας από το προφίλ σας στο Twitter. Συνδεθείτε με το προφίλ σας, κάντε κλικ στο «Επεξεργασία προφίλ» και θα δείτε μια θέση για διεύθυνση ιστού. Εισάγετε τη διεύθυνση URL σας εκεί.
Ο δεύτερος τρόπος ή στάδιο για να χρησιμοποιήσετε το Twitter για στρατηγικές SEO είναι να οικοδομήσετε μια λίστα Twitter οπαδών. Αυτό γίνεται μέσω κουμπιών ακολουθήστε με στο twitter που συμπεριλαμβάνονται στο site σας καθώς και με αμοιβαία δημιουργία ακολούθων, δηλαδή να ακολουθήσετε κάποιους που και αυτοί με τη σειρά τους θα σας ακολουθήσουν πίσω.
Πολλοί δεν έχουν πάρει στα σοβαρά ακόμα το twitter, όμως κάποιοι που εκμεταλλεύτηκαν τις τάσεις έχουνε καταφέρει να αποκτήσουν 70.000 και 100.000 ακολούθους. Ένα tweet τους μπορεί να φέρει 700 και 1000 μοναδικούς επισκέπτες σε όποια ιστοσελίδα επιλέξουν.
Το μυστικό της επιτυχίας στο ίντερνετ είναι να γίνετε ένας ειδικός του traffic και να μπορείτε να μετακινείτε τον κόσμο σε όποιες σελίδες θέλετε. Μην παραβλέπετε το twitter ως πηγή traffic στο site σας.
Το Youtube μας έχει κερδίσει γιατί μπορούμε να βλέπουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και βίντεο κλιπ. Έχει δική του μηχανή αναζήτησης για βίντεο που υποστηρίζεται από την Google και είναι ένα εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να προβληθεί αποτελεσματικά στο ίντερνετ. Χρησιμοποιώντας σωστά τις λέξεις κλειδιά και την περιγραφή προσθέτεται το δικό σας link προς το site σας και κατευθύνεται τον επισκέπτη προς τη σελίδα σας.
Κάθε φορά που ανεβάζετε ένα βίντεο, μπορείτε να εισάγετε μια περιγραφή. Όταν γράφετε περιγραφές σας, πάντα φροντίστε αυτές να αρχίζουν με το URL σας ή με τον σύνδεσμο που θα θέλετε να προωθήσετε. Κάτι τέτοιο καθιστά το σύνδεσμο ορατό και ενεργό. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την προώθηση βίντεο σας και των συνδέσμων σας, είναι να μιλήσετε στους άλλους για αυτό. Το YouTube έχει μια επιλογή εγγραφή, όπου μπορείτε κάποιος να εγγραφή στο κανάλι σας.
Το βίντεο μάρκετινγκ είναι το μέλλον των ψηφιακών μέσων και μέσω αυτού θα βγείτε στις πρώτες σελίδες των μηχανών αναζήτησης.

Google Plus

Το Google Plus είναι ένα ξεχωριστό νέο κεφάλαιο από μόνο του για τον χώρο του traffic και των social media. Είναι το facebook της google που στο μέλλον θα φέρνει χιλιάδες επισκέπτες στα site γιατί είναι ένα ασύμμετρο social media. Μπορούν δηλαδή να μας έχουν στους κύκλους τους πάνω από 5.οοο άτομα που είναι το όριο του Facebook.

Pinterest

To pinterest είναι ένα νέο είδος social media που υπόσχεται να σας μαγέψει ειδικά άμα είστε γυναίκα και λάτρης των e-shop! Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας boards στο pinterest και να αποκτήσετε τις δικές σας συλλογές αντικειμένων, ρούχων ή κοσμημάτων. Το Pinterest αποτελεί την ανερχόμενη δύναμη στα social media και μια νέα πηγή traffic.

Vimeo

Αντίστοιχο κανάλι βίντεο στο ίντερνετ με το Youtube είναι και το Vimeo, το οποίο δεν έχει πολύ κόσμο όσο το Youtube, αλλά είναι πολύ καλό ως μια δεύτερη επιλογή και για να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας βίντεο. To vimeo είναι ένα πολύ ποιοτικό κανάλι βίντεο και έχει πολύ καλή πιστότητα στα βίντεο. Επίσης, εμφανίζεται και στα αποτελέσματα της Google, άρα έχετε και μια άλλη νέα πηγή επισκεψιμότητας.

StumbleUpon

Ο χρήστης μπορεί να περάσει το χρόνο του ευχάριστα βλέποντας καινούρια site που σου προτείνει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σου. Αυτή η αναμόχλευση ανθρώπων και σελίδων είναι δημιουργική όταν κάνεις brainstorming και βαριέσαι να ψάξεις στην Google.

Tumblr

To Tumblr είναι ένα κοινόχρηστο site για siteging, το οποίο κατά παράδοξο τρόπο εμφανίζεται στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης της Google. Είναι ένα πολύ απλό και χρήσιμο εργαλείο για 2 λόγους. Για να δημιουργήσει κάποιος backlinks και για να αποκτήσετε ένα κανάλι νέου traffic από τα αποτελέσματα της Google.

Άλλα Social Media

Άλλα social media είναι το LinkedIn, ένα facebook πoυ είναι για επαγγελματίες κυρίως, τα social media για siteging, Livejournal, Typepad και Blgger και διάφορα άλλα μικρότερα όπως τα Myspace, Squidoo, Hubpages, Digg, Reddit και Vkontake. Δείτε ολόκληρη λίστα με social media και τι κάνει το καθένα στη wikipedia. Αξιοποιήστε τα με βάση τις ανάγκες σας.

Η διαδικασία κοινωνικής σελιδοδικτύωσης είτε αλλιώς κοινωνικό bookmarking είναι ένας τρόπος για τους χρήστες να αποθηκεύουν, να ταξινομούν, να μοιράζονται σελιδοδείκτες αναζήτησης στο διαδίκτυο. Τέτοιες σελίδες είναι οι Del.icio.us, Diigo, Furl, Ma.gnolia, Netvouz και StumbleUpon. Αντίστοιχα ιστοσελίδες όπως το Reddit, Digg, Newsvine και άλλες άρχισαν να εφαρμόζουν το κοινωνικό bookmarking με ειδήσεις και τώρα η έννοια του bookmarking είναι διάχυτη σε όλο το διαδίκτυο.

Η πρακτική του bookmarking λειτουργεί ως εξής: Ένας χρήστης εγγράφετε σε ένα site bookmarking. Όταν το άτομο προσδιορίζει μια ιστοσελίδα ή ένα κομμάτι του περιεχομένου που θέλει να μοιραστεί με άλλους, σελιδοδείκτες ή ετικέτες κάνει κλικ σε ένα εικονίδιο bookmarking. Όταν και άλλοι χρήστες επιλέγουν τον σελιδοδείκτη με το το ίδιο περιεχόμενο, αυτός αυξάνει σε δημοτικότητα και κατατάσσεται υψηλότερα στην ιστοσελίδα κοινωνικού bookmarking, επιτρέποντας τους άλλους να δουν τα πιο δημοφιλή.

Ένα καταπληκτικό δωρεάν εργαλείο που κάνει αποστολή ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες bookmarking της σελίδας σας, είναι η μπάρα εργαλείων AddThis στον Firexox. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη σελίδα σας, τα προϊόντα σας στο e-shop ή τις νέες σας δημοσιεύσεις με αστραπιαία ταχύτητα σε περισσότερα από 100 μέσα δικτύωσης όπως το Stumble Upon!

Όσο περισσότερα social bookmarking κάνετε, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνει η ιστοσελίδα σας στις μηχανές αναζήτησης. Το social bookmarking είναι αδιαμφισβήτητα μια απλή και εύκολη στρατηγική SEO με Social Media και θα πρέπει σίγουρα να την εντάξετε στη στρατηγική σας.

Βασικό SEO

μαθε περισσοτερα!

Προχωρημένο SEO

μαθε περισσοτερα!

Σύνοψη SEO

μαθε περισσοτερα!

Κριτήρια Google

μαθε περισσοτερα!

Λεξιλόγιο SEO

μαθε περισσοτερα!