Μελέτη αγοράς

Η Έρευνα αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής για εμάς. Οι σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν την έρευνα ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας. Κάτι άλλωστε που ζητούν επιμόνως και οι πελάτες μας, οι οποίοι απαιτούν άμεση ενημέρωση και γρήγορα αποτελέσματα για κάθε πρόταση επικοινωνίας που υλοποιούμε.

Σε συνεργασία με εταιρείες ερευνών, αναπτύσσουμε συνεχώς νέα εργαλεία έρευνας που μετρούν τη δημόσια εικόνα ατόμων, επιχειρήσεων και οργανισμών και τις επιδόσεις της επικοινωνίας του πελάτη.

Έρευνες καταναλωτών
Προσδιορισμός κοινού στόχου
Καταγραφή σημείων πώλησης

Δημογραφικές εξελίξεις & τάσεις
Οικονομικές τάσεις
Αριθμητική & ποιοτική εξέλιξη κλάδου