Έξυπνη επιχείρηση

Ενημερωθείτε σε θέματα ΕΣΠΑ, νέες τεχνολογίες, οικονομικά & προώθηση της επιχείρηση σας, δίνοντας μας τα στοιχεία σας, είτε καλώντας στο 2634303745.  Θα αναδείξουμε τις δυνατότητες, ευκαιρίες και καλές πρακτικές μιας έξυπνης επιχείρησης, δίνοντας σας πρακτικές λύσεις.

  Plan Consulting Group

  Χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ
  Εταιρική οργάνωση
  Νέες τεχνολογίες
  Επικοινωνία & διαφήμιση
  Χρηματοοικονομικά
  Ιδιωτική ασφάλιση