Στον 4ο κύκλο του επιτυχημένου χρηματοδοτικού σχήματος προβλέπονται ακόμα ευνοϊκότεροι όροι ως προς τους δικαιούχους και το ύψος της ενίσχυσης, το 50% της οποίας είναι μη επιστρεπτέο με τον όρο η επιχείρηση να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τις 31/3/2021. Όσον αφορά στο υπόλοιπο 50% της ενίσχυσης, έως 31/12/2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, ενώ μετά το οφειλόμενο ποσό αποπληρώνεται σε 40 μηνιαίες δόσεις.

Ποσά επιχορήγησης

Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή:

(α) ατομικές χωρίς εργαζόμενους και ταμειακή μηχανή, σταθερό ποσό 2.000 € (β) λοιπές επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 €.

Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί:

(α) ατομικές χωρίς εργαζόμενους και ταμειακή μηχανή σταθερό ποσό 1.000 € (β) για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 €.

Η εταιρεία Plan Consulting group  στα πλαίσια της συμβουλευτικής   καθοδήγησης  των επιχειρηματικών κλάδων και με χρόνια εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων δράσεων , αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος και την πλήρη προετοιμασία και ένταξη τόσο σε αυτό όσο και σε παρεμφερή προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες