Εκπαίδευση

θεωρώντας το Ανθρώπινο Δυναμικό κάθε επιχείρησης ως το πιο σημαντικό της περιουσιακό στοιχείο, προσφέρουμε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η εταιρία μας υλοποιεί στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού.

Διοίκηση

Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού που απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη που διαχειρίζονται προσωπικό, όπως:

Πωλήσεις

Πωλήσεις & εξυπηρέτηση πελάτη που απευθύνονται σε προσωπικό που έρχονται σε επαφή με πελάτες, όπως:

Οργάνωση

Οργανωτικές & επιχειρησιακές δεξιότητες που απευθύνονται σε προσωπικό γραφείου και διευθυντικά στελέχη, όπως: