Είναι γεγονός ότι κάθε μέρα προστίθενται χιλιάδες νέα sites στο Διαδίκτυο. Καθημερινά προστίθενται νέοι ανταγωνιστές που κυνηγάνε τους ίδιους πελάτες με εσάς!

Για να έχει επιτυχία ο δικτυακός σας τόπος θα πρέπει πρώτον να τον επισκέπτονται και δεύτερον να πείθει τους κατάλληλους επισκέπτες να γίνουν πελάτες. Τα 4 Βασικά βήματα για την αύξηση της κερδοφορίας μέσω Internet Marketing είναι:

Βασική προϋπόθεση πριν προωθήσουμε μια επιχείρηση είναι να ξέρουμε τι προωθούμε, σε ποια αγορά απευθυνόμαστε, ποιοι είναι οι βέλτιστοι τρόποι προσέγγισης της αγοράς (site, eshop, facebook). Η φάση αυτή είναι κρίσιμης σημασίας και απαιτεί τη μελέτη από τους ειδικούς σε internet marketing.
Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρώτη φάση και υπάρχει ήδη παρουσία στο διαδίκτυο, η επόμενη φάση είναι η αύξηση επισκεψιμότητας. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν:
• Βελτιστοποίηση SEO για το Google (SEO)
• Διαφήμιση στο Google και διαφήμιση Facebook
• Social Media Marketing (Facebook, Twitter, LinkedIn κ.α.)
• Email marketing
• Video Marketing
• Affiliate marketing
• Content Marketing
Εφόσον η επισκεψιμότητα του site έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα το επόμενο στάδιο είναι να αυξηθεί το ποσοστό των επισκεπτών που γίνονται πελάτες. Η αύξηση των μετατροπών βασίζεται σε βελτίωση τη ποιότητας του site και της επισκεψιμότητας που φέρνουμε. Συνεπώς στα πλαίσια της συμβουλευτικής αποφασίζουμε για το αν σας συμφέρει:
• Βελτίωση της διαφημιστικής καμπάνιας
• Αύξηση μετατρεψιμότητας επισκέπτη πελάτη
• Διαχείριση φήμης
• Βελτίωση της συνολικής στρατηγικής marketing
Η πώληση σε ήδη πελάτες είναι σαφώς ευκολότερη από την προσέγγιση νέων υποψήφιων πελατών. Στα πλαίσια αυτά συστήνουμε συνδιασμό τεχνικών που περιλαμβάνουν:
• Social Media Marketing
• Email marketing
• Community Building
Επίσης συστήνουμε την αξιοποίηση των ήδη πελατών σας, που μπορούν να σας συστήσουν σε άλλους γνωστούς τους με τη χρήση Viral Marketing και Affiliate Marketing.

Μελέτη εταιρίας

Για το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης επικοινωνιακής στρατηγικής για μία επιχείρηση πρέπει πάντα να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση στο γενικότερο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο που αυτή δραστηριοποιείται. Απαιτείται λοιπόν συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ξεκινώντας με την μελέτη της εταιρίας σας επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σας. Συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση σας που αφορούν:

Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί προβάλλοντας το ως συγκριτικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας.
Ο τρόπος προσέγγισης και η μορφή επικοινωνίας εξαρτώνται από το αν η επιχείρηση είναι προσωποπαγής, συγκεντρωτικής διαχείρισης, εξελισσόμενη, οικονομικά ανερχόμενη, δεκτική στις τεχνολογικές εξελίξεις, επεκτεινόμενη σε νέες δραστηριότητες, που εμπλουτίζει το μοντέλο διαχείρισης της και επιμορφώνει τους υπαλλήλους και τα στελέχη της.
Οι σύμβουλοι μας γνωρίζοντας τους ανθρώπους της επιχείρησης, των οποίον η γνώμη και οι προτάσεις είναι αποφασιστικής σημασίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν την ήδη υπάρχουσα επικοινωνιακή πολιτική και να προβούν στις κατάλληλες συμβουλευτικές επικοινωνιακές παρεμβάσεις.

Μελέτη αγοράς

Η Έρευνα αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής για εμάς. Οι σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν την έρευνα ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας. Κάτι άλλωστε που ζητούν επιμόνως και οι πελάτες μας, οι οποίοι απαιτούν άμεση ενημέρωση και γρήγορα αποτελέσματα για κάθε πρόταση επικοινωνίας που υλοποιούμε. Σε συνεργασία με εταιρείες ερευνών, αναπτύσσουμε συνεχώς νέα εργαλεία έρευνας που μετρούν τη δημόσια εικόνα ατόμων, επιχειρήσεων και οργανισμών και τις επιδόσεις της επικοινωνίας του πελάτη.

Έρευνες καταναλωτών
Προσδιορισμός κοινού στόχου
Καταγραφή σημείων πώλησης

Δημογραφικές εξελίξεις & τάσεις
Οικονομικές τάσεις
Αριθμητική & ποιοτική εξέλιξη κλάδου

Σύνταξη πρότασης

Αναλύοντας την αγορά και την επιχείρηση σας, εξάγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό τη σύνταξη μιας πρότασης, η οποία να αποτυπώνει τα οφέλη που θα αποκομίζει η επιχείρηση σας και θα αφορούν:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
 • Ενίσχυση πνεύματος ομαδικότητας
 • Καλές εργασιακές σχέσεις

Η εκπόνηση της πρότασης θα αφορά την καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας που μπορεί να ακολουθήσει ένα brand, προϊόν ή υπηρεσία με βάση τους παρακάτω παράγοντες:

 • τη χρονική στιγμή της προβολής
 • την τιμή του
 • την σχέση του με τον ανταγωνισμό
 • την τοποθέτηση του στην αγορά
 • ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης ανταγωνισμού
 • το κανάλι διανομής
 • τα χαρακτηριστικά του το κοινό στόχο
 • αξιολόγηση και επιλογή διαφημιστικών μέσων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του media plan γίνεται με γνώμονα τον ιδανικό συνδυασμό affinity, συχνότητας, κάλυψης, impact, κόστους και ανταποδοτικών οφελών από τα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η διαφήμιση από μόνη της δεν αυξάνει τις πωλήσεις. Η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να λάβει χώρα εφόσον παροτρυνθεί συχνότερη κατανάλωση από τους υπάρχοντες καταναλωτές και γίνει προσέλκυση νέων καταναλωτών προσεγγίζοντας άλλες ηλικιακές ομάδες, παίρνοντας μερίδιο από τον ανταγωνισμό και ενημερώνοντας όσους δεν είχαν γνώση της ύπαρξης του προϊόντος
Η διαφήμιση λειτουργεί υποστηρικτικά στους παραπάνω στόχους, βοηθώντας στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και στη βελτίωση της εικόνας του προϊόντος υπηρεσίας, καθώς και στην επικοινωνία κινήτρων που θα αυξήσουν τον αριθμό αυτών που θα δοκιμάσουν το προϊόν υπηρεσία. Η υπόθεση της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που αφορά αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στις συμπεριφορές, στάσεις, κανόνες και αξίες των μελών μιας εταιρίας στο πλαίσιο ευρύτερων συστημάτων. Και η επιχείρηση είναι ένα από αυτά τα συστήματα. Οι υγιείς επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία και τα οφέλη μακροπρόθεσμων σχεδιασμών.
Η εταιρία μας αποτυπώνει δημιουργικά, πρωτότυπες ιδέες που χτίζουν επικοινωνιακά μία δυναμική εικόνα για την κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Από τη συγγραφή και την επιμέλεια εταιρικών φυλλαδίων έως newsletters και από τη δημιουργία και το σχεδιασμό λογότυπων έως την ψηφιακή επικοινωνία και την παραγωγή διαφημιστικών spots, εγγυόμαστε ένα αποτέλεσμα που θα σας ικανοποιήσει.

Εταιρική επικοινωνία

Η δημόσια εικόνα μιας επιχείρησης, η φήμη και το όνομά της αποτελούν το σημαντικότερο άυλο περιουσιακό της στοιχείο. Η υπηρεσία εταιρικής επικοινωνίας στηρίζει τις εταιρείες να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους μέσω της καλλιέργειας μιας ισχυρής, θετικής φήμης. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας βοηθούν τους πελάτες μας να οργανώσουν, να συντονίσουν και να διαχειριστούν την επικοινωνία τους με μεγάλες ομάδες κοινού. Τέλος προσφέρουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις αλλαγές στο εσωτερικό τους, να διατηρήσουν τη συνοχή τους, να αποκαταστήσουν και να ισχυροποιήσουν τις σχέσεις τους με τους εργαζόμενους και τελικά να προστατεύσουν τη θέση τους στην αγορά. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση μας περιλαμβάνει:

Πολιτική επικοινωνία

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας δημόσιας εκστρατείας προϋποθέτουν βαθιά γνώση του πολιτικού οικονομικού και κοινωνικού πεδίου, στρατηγικό σχεδιασμό, ισχυρό μήνυμα, συντονισμένη δράση, έρευνα για τη διερεύνηση της εικόνας του υποψηφίου, μηχανισμούς δικτύωσης με τα μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως, αξιόπιστους συνεργάτες που γνωρίζουν καλά τη δουλειά τους και δεν αφήνουν τίποτα στη τύχη.
Η εταιρία μας τοποθετεί τη δημοσιότητα και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης στην καρδιά κάθε ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας. Εξειδικευμένα στελέχη μας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και σε υποψήφιους πολιτευτές, βουλευτές, τοπικούς άρχοντες, με στόχο την προετοιμασία, εκπαίδευση και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας παρουσίας τους στα μέσα ενημέρωσης.
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας βοηθούν τους πελάτες μας να αναδείξουν τα ισχυρά σημεία της δημόσιας εικόνας τους, να βελτιώσουν πιθανές αδυναμίες, να αποφύγουν παγίδες και να αποκτήσουν άνεση στην επικοινωνία τους με το ευρύ κοινό.

Δημόσιες σχέσεις

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει ολόκληρο το πλάνο δημοσίων σχέσεων οποιασδήποτε εταιρίας. Για εμάς οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι αυτό που θεωρεί η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, δηλαδή γνωριμίες και καλοί τρόποι.
Για εμάς οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιούν την έρευνα ώστε να σχεδιάσουν τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων και να δημιουργήσουν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τις ομάδες που επικοινωνούν. Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας. Ερευνούν σε βάθος, σχεδιάζουν, αναλαμβάνουν δράση και μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των ομάδων κοινού με τις οποίες επικοινωνούν.
Κάποια από τα εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων που περιλαμβάνει στις υπηρεσίες της είναι τα δελτία τύπου, τα newsletters, η σύνταξη προσκλήσεων, οι ανακοινώσεις εσωτερικής χρήσης, η σύνταξη άρθρων για εφημερίδες και περιοδικά, η δημιουργία ειδικής εταιρικής έκδοσης.