Για την αποτελεσματική λειτουργία μίας επιχείρησης και την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών, απαιτείται σωστά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και διαρκούς εκπαίδευσης είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Αξιολόγηση προσωπικού

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Συντάσσοντας το βιογραφικό σας γνωρίζατε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε:

Συμβουλευτική εκπαίδευσης

θεωρώντας το Ανθρώπινο Δυναμικό κάθε επιχείρησης ως το πιο σημαντικό της περιουσιακό στοιχείο, προσφέρει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η εταιρία μας υλοποιεί στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού.

Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού που απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη που διαχειρίζονται προσωπικό, όπως:

Πωλήσεις & εξυπηρέτηση πελάτη που απευθύνονται σε προσωπικό που έρχονται σε επαφή με πελάτες, όπως:

Οργανωτικές & επιχειρησιακές δεξιότητες που απευθύνονται σε προσωπικό γραφείου και διευθυντικά στελέχη, όπως:

Επιμόρφωση & σεμινάρια

.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, μπορούμε να διοργανώσουμε σειρά σεμιναρίων. Ενδειικτικά παρακάτω παρουσιάζουμε ένα δείγμα της θεματολογίας μας.
.