Για την αποτελεσματική διοίκηση μίας επιχείρησης και την εκπόνηση σωστής στρατηγικής, απαιτούνται αποφάσεις που να βασίζονται σε συγκεκριμένα και έγκυρα δεδομένα. Η πληροφορία και η σωστή ενημέρωση είναι το κλειδί της επιτυχίας

Συμβουλευτική διοίκησης

Θεωρώντας ότι η Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, δημιούργησε και προσφέρει ένα μείγμα από υπηρεσίες που υποστηρίζουν την κάθε επιχείρηση. Σκοπός είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης που στρατηγικά θα μεγιστοποιεί την κερδοφορία.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, είναι διαθέσιμες σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της επιχείρησης σας, εναλλακτικά μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες, βοηθητικά σε οποιοδήποτε σημείο πιστεύετε πως χρειάζεστε τη συνδρομή μας. Αναλαμβάνουμε την επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων των επιχειρήσεων, με υπηρεσίες σε επίπεδο στρατηγικών αποφάσεων, διαχείρισης κινδύνων, αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Υπάρχουσες επιχειρήσεις

Όσον αφορά τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις σκοπός είναι ο ανασχεδιασμός και η αναδιοργάνωση τους. Με αυτή τη διαδικασία διακρίνονται και συγκεκριμενοποιούνται οι τομείς που η κάθε επιχείρηση χρειάζεται υποστήριξη και οργάνωση.

Νέες επιχειρήσεις

Όσον αφορά νέες επιχειρήσεις προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες συντάσσοντας ένα αξιόπιστο και σωστά δομημένο επιχειρηματικό πλάνο για την βέλτιστη λειτουργία & προοπτικών της επιχείρησης σας, σε ζητήματα όπως:

Έρευνες & μελέτες

.

.

Επιχειρηματικές έρευνες

Για την διαμόρφωση γενικότερης στρατηγικής της εταιρείας και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων επιχειρησιακών πόρων και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης απαιτείται Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με:

Οικονομικές μελέτες

Για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων απαιτείται πραγματική απεικόνιση επιχειρηματικών σχεδίων και οικονομικών μελετών. Οι παρακάτω είναι κάποιες από τις υπηρεσίες μας:

.

.