Χρηματοδοτήσεις από funds & ΕΣΠΑ
Υπηρεσίες Οργάνωσης & Διοίκησης
Καινοτόμες νέες τεχνολογίες
Επικοινωνία & διαφήμιση
Χρηματοοικονομικά
Ιδιωτική ασφάλιση

Franchise
Όμιλος Plan
Ενημερωτικό blog

Ο όμιλος εταιριών Plan λειτουργεί σε Ελλάδα & εξωτερικό παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους τομείς μιας σύγχρονης επιχείρησης. Έχουμε τη δυνατότητα να σας αποδεσμεύσουμε από προβλήματα δανείων & υπερχρέωσης αλλά και να σας εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μπορούμε να σας αναλάβουμε σε θέματα εταιρικής οργάνωσης αλλά και να σας σχεδιάσουμε την επικοινωνιακή στρατηγική. Και όλα τα παραπάνω με άξονα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες!

δειτε παρακατω τις υπηρεσιες μας!
επικοινωνια

Στην επιχειρηματικότητα η γνώση είναι μόνο η αρχή. Η επιτυχία απαιτεί σωστή διαχείριση. Εάν το Plan A σου δεν δουλεύει, η αλφαβήτα έχει 23 ακόμη γράμματα.

Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες γνωρίζοντας την ομάδα μας!

επικοινωνια

ΈΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

  Περίοδος υποβολής: Από 12/5/2023 έως 12/6/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 14.800 ευρώ. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 12 μήνες. Είδος...
Read More

Επιχορήγηση απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 με έμφαση στις γυναίκες

  Περίοδος υποβολής: Aπό 10/5/2023 έως 9/6/2023 (έως τις 15:00) Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 14.800 ευρώ. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 12...
Read More

Eπιχορήγηση πρόσληψης 5.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 66, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες

  Περίοδος υποβολής: Από 10/05/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται 817,60 ευρώ μηνιαία για γυναίκες και 715,40 ευρώ μηνιαία για άνδρες. Διάρκεια...
Read More

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

  Περίοδος υποβολής: Από 24/04/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 594 ευρώ μηνιαία. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 6 μήνες. Είδος ενίσχυσης:...
Read More

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλίας μέσω LEADER

  Περίοδος υποβολής: Από 24/04/2023 Ύψος επιχορήγησης: Έως 600.000 € για υποδομές ή/και εξοπλισμό τις 100.000€ για άυλες ενέργειες. Διάρκεια...
Read More

Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 1) του προγράμματος Πράσινη μετάβαση ΜμΕ

  Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023 Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ με 40% έως 50% επιδότηση Είδος ενίσχυσης:...
Read More

Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ (Δράση 2) του προγράμματος Πράσινη μετάβαση ΜμΕ

  Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023 Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 30.000 έως και 200.000 ευρώ με 40% έως 50% επιδότηση Είδος ενίσχυσης:...
Read More

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 1)

  Περίοδος υποβολής: Από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 18.000 έως και 30.000 ευρώ με 40% έως 60%...
Read More

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 2)

  Περίοδος υποβολής: Από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 50.000 έως και 650.000 ευρώ με 25% έως 80%...
Read More

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ (Δράση 3)

  Περίοδος υποβολής: Από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ με 40% έως 75%...
Read More

Επιχορήγηση πρόσληψης 3.000 ανέργων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών

  Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 12 μήνες Είδος ενίσχυσης:...
Read More

 

Χρηματοδοτήσεις funds & ΕΣΠΑ
Τρόποι & διαδικασίες χρηματοδότησης

Ψάχνεις για χρηματοδότηση της επιχείρησης ή της ιδέας σου;  Άντλησε κεφάλαια από: Επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital),  Πρόγραμμα Horizon 2020, Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ και τέλος Online πλατφόρμες χρηματοδότησης (Fundraising – Crowdfunding)

 

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ενισχύουμε μέσω SPV Funding ποσά άνω των 10.000.000 ευρώ
μαθε περισσοτερα!

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Καλύπτουμε χρηματοδοτικά υγιείς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
μαθε περισσοτερα!

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Χρηματοδότησης επενδυτικών έργων μέσω αναπτυξιακού νόμου & ΕΣΠΑ.
μαθε περισσοτερα!

Funding Blog

Όλα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ & οι δυνατότητες χρηματοδότησης σας.
μαθε περισσοτερα!
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία. Η ίδια λογική ακολουθείται και για την εκτέλεση των οικονομικών & τεχνικών προσφορών. Αναγκαία προϋπόθεση  για τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου είναι η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, προκειμένου να επικυρωθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά.

 1. Μελετάμε το διαγωνισμό (Διακήρυξη, μελέτη, Ε.Ε.Ε.Σ, Τ.Ε.Υ.Δ.)
 2. Σας συντάσσουμε την οικονομική & τεχνική προσφορά
 3. Σας βοηθάμε με τα  δικαιολογητικά
 4. Σας συντάσσουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις
 5. Παρακολουθούμε κάθε στάδιο του διαγωνισμού
 6. Ελέγχουμε τα δικαιολογητικά άλλων διαγωνιζομένων για πλημμέλειες

Αρχικά επιλέγουμε για εσάς  την πιο αξιόπιστη συσκευή usbtoken, στη συνέχεια γίνεται η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από διαπιστευμένο πάροχο πιστοποίησης και τέλος τα εγκαθιστούμε σε H/Y. Η εκτέλεση της διαδικασίας  συντελείται με τις νομικές συμβουλές και τις κατευθυντήριες γραμμές από συνεργάτες μας , οι οποίοι επεμβαίνουν σε κάθε ασάφεια και αδικία από μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Εξοφλείστε τους λογαριασμούς σας στα γραφεία μας. Η υπηρεσία ibank Pay Spot υλοποιείται από την Εθνική Τράπεζα, με τη χρήση μετρητών αλλά και καρτών. Με την υπηρεσία i-bank Pay Spot μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εξοφλείτε περισσότερα από 250 είδη λογαριασμών.

Πληρώστε τις οφειλές σας προς το δημόσιο (τέλη κυκλοφορίας, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ), ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες (σταθερή, κινητή, internet, συνδρομητική τηλεόραση), ασφαλιστικές εταιρείες είτε αγοράζετε κωδικούς προπληρωμένων καρτών για συναλλαγές στο διαδίκτυο.

Μετά την συναλλαγή, λαμβάνετε απόδειξη πληρωμής από την Paylink, ενώ η εκκαθάριση γίνεται από την Εθνική Τράπεζα. Η απόδειξη αναγράφει ένα μοναδικό αριθμό αν χρειαστεί να αναζητήσετε την πληρωμή σας, καλώντας την Εθνική Τράπεζα, στο +30 2104848484

Αναδιάρθρωση δανείων

Αναδιαρθρώνουμε τον δανεισμό σας ώστε να μειωθεί το σύνολο του κόστους και να προκύψει μία μόνιμη βιώσιμη λύση!

Περίοδος χάριτος
Πάγωμα κεφαλαίου
Μείωση επιτοκίου
Αποπληρωμή άτοκα
Αναδιάρθρωση & κούρεμα

Ρύθμιση δανείων

Ρυθμίζουμε τα δάνειά σας στο ποσό που μπορείτε να πληρώνετε κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε!

Μη καταβολή δόσεων
Ενημέρωση δανείων
Παύση υπερημερίας
Μείωση μηνιαίας δόσης
Διευθέτηση διαδικασιών

περισσότερα!

Ρεύμα με τη Ζeniθ
Ιδιωτική ασφάλιση
Οχήματος
Σκάφους
Υγείας
Κατοικίας
Επιχείρησης
Αστ. ευθύνης
0 ασφαλιστικές
εταιρίες για να επιλέξεις!
Ενημερώσου!

Η εταιρεία μας, διαθέτοντας πολύχρονη πείρα στον χώρο των χρηματοοικονομικών και προσανατολισμένη στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών μας προσφέρει την βέλτιστη κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ασφάλειες παντός είδους, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. 

Δεσμευόμαστε για φιλική εξυπηρέτηση, ξεκάθαρους όρους και παροχές στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, γρήγορη εκτίμηση ζημιών και άμεση αποζημίωση. Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι ενεργούν με επαγγελματισμό προκειμένου να προστατεύσουν και να φροντίσουν με ακεραιότητα τη ζωή σας, την υγεία σας, την επιχείρηση σας και τα περιουσιακά σας στοιχεία. Η εξυπηρέτηση σας είναι δική μας χαρά.

Ζήτα μας μια προσφορά για να συγκρίνεις!
Καινοτομία & νέες τεχνολογίες

Ιδέες τεχνολογίας

μαθε περισσοτερα!

Εφαρμογές

μαθε περισσοτερα!

Web Marketing

μαθε περισσοτερα!

Τεχνολογικό Blog

μαθε περισσοτερα!
Online επιχείρηση

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής διαδικτύου. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία για κάθε επένδυση που επιθυμείτε να κάνετε στο χώρο του internet. Μπορούμε να σας αναλάβουμε τόσο συμβουλευτικά όσο και σε θέματα υλοποίησης.

Ο καθένας είναι ειδικός στο χώρο του και μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Συμβουλευτική στο διαδίκτυο για την εταιρία μας σημαίνει να γνωρίζεις το μέσο και να το προσαρμόζεις στα μέτρα αυτού που το έχει ανάγκη!

Εταιρικές ιστοσελίδες

Σχεδιάζουμε όμορφα και καθαρά web sites με μεγάλη έμφαση στη λειτουργικότητα και την ευχρηστία, που αναδεικνύουν την εταιρική σας ταυτότητα με τον πιο ανάγλυφο τρόπο.

Μια εντυπωσιακή ιστοσελίδα είναι στις μέρες μας ζήτημα κύρους. Αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων, για τη βέλτιστη ψηφιακή παρουσία της επιχείρησής σας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα event website & microsite που έχουν σκοπό την προβολή εκδηλώσεων και ειδικών περιστάσεων (ημερολόγιο εκδηλώσεων, ατζέντα, ομιλητές κλπ) και τα site που είναι είτε ιστολόγια είτε προσωπικές ιστοσελίδες.

Brand portal & eshop

Δημιουργούμε προϊοντικές ιστοσελίδες, με στόχο την προώθηση του εκάστοτε brand. Διαρκώς δημιουργούνται νέα e-shop και ο ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεγαλώνει.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι λειτουργούν πάνω από 7.000 e-shop, ενώ στο Skroutz, τη δημοφιλέστερη μηχανή σύγκρισης τιμών, ανταγωνίζονται πάνω από 1.300 από αυτά. Αν υπολογίσουμε και τα χιλιάδες e-shop του εξωτερικού, στα οποία οι Έλληνες δείχνουν σε ποσοστό 35-40% την προτίμησή τους, τότε το στήσιμο ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να γίνει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, ώστε να έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Facebook εφαρμογές

Δημιουργούμε Facebook Applications υπό τη μορφή διαγωνισμών, Quiz, Παιχνιδιών, Mini-Sites, E-Shops.

Η χρησιμότητα των Facebook Applications είναι πολλαπλή. Ενίσχυση της διαφήμισης από στόμα σε στόμα. Αξιοποίηση του EdgeRank, δηλαδή πολλά like, αύξηση της οργανικής αναζήτησης, μείωση των εξόδων σε διαφήμιση. Ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας. Αύξηση της επισκεψιμότητας. Απ’ ευθείας πωλήσεις ειδικών προσφορών σε συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών πελατών και αξιοποίηση τους μελλοντικά για νέες καμπάνιες διαφήμισης και marketing.

Mobile εφαρμογές

Tο internet για κινητά τηλέφωνα είναι ακόμη ένας τρόπος για να προσεγγίσετε το κοινό που σας ενδιαφέρει.

Κάθε κινητή συσκευή πλέον είναι μια μηχανή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση αυτής της δυνατότητας αυξάνεται κατακόρυφα. Ένα mobile web site είναι ορατό από τις περισσότερες συσκευές τηλεφώνων στις μέρες μας. Δημιουργούμε σύγχρονες σελίδες για κινητά τηλέφωνα και αναπτύσσουμε εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους. Η πιο απλή επιλογή είναι το site που θα κατασκευάσετε να είναι responsive, να προσαρμόζεται δηλαδή αυτόματα σε όλες τις συσκευές και μεγέθη οθόνης.

B2B εφαρμογές

Τα συστήματα B2B διασυνδέουν επιχειρήσεις και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες μέσω των οποίων συνεργάζονται.

Αυτό απαιτεί ενοποίηση λύσεων τεχνολογίας. Ανάπτυξη νέων λύσεων από τη σύνθεση άλλων. Κανένα σύστημα δε μπορεί να εξυπηρετήσει τις πιθανές μας ανάγκες και καλούμαστε συχνά να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που λύνονται με τη συνδυασμένη και ενοποιημένη χρήση περισσότερων από ένα συστημάτων, τα οποία παραμετροποιούμε και διασυνδέουμε ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Custom εφαρμογές

Αν όλες οι παραπάνω εφαρμογές δεν σας καλύπτουν, αναλύστε μας τις ανάγκες σας και θα σχεδιάσουμε μία εφαρμογή στα μέτρα σας.

Επικοινωνία, προώθηση & διαφήμιση

Διαφήμιση Google


Διαφήμιση Facebook


Διαφήμιση Youtube


Έντυπη Διαφήμιση


SEO


Internet marketing

Content marketing


Email marketing


Mobile marketing


Social marketing


Πολιτική καμπάνια

Εταιρική καμπάνια


Δημόσιες σχέσεις


Ανάλυση εταιρίας

Ανάλυση αγοράς


Πολιτική επικοινωνία

Εταιρική επικοινωνία


Δημόσιες σχέσεις


Ανάλυση εταιρίας

Ανάλυση αγοράς


Internet marketing

Content marketing


Email marketing


Mobile marketing


Social marketing


Διαφήμιση Google


Διαφήμιση Facebook


Διαφήμιση Youtube


Έντυπη Διαφήμιση


SEO


Οργάνωση & διοίκηση επιχείρησης

Περισσότερα

Συμβουλευτική διοίκησης

consultinggroup consulting business final

Θεωρώντας ότι η Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργήσαμε ένα μείγμα από υπηρεσίες που υποστηρίζουν την κάθε επιχείρηση. Σκοπός είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα μεγιστοποιεί την κερδοφορία.

Περισσότερα
Περισσότερα

Έρευνες & μελέτες

consultinggroup consulting analysis final

Για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων απαιτείται ουσιαστική και πραγματική απεικόνιση επιχειρηματικών σχεδίων και οικονομικών μελετών. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθοδολογίες ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου.

Περισσότερα
Περισσότερα

Αξιολόγηση

human.resources.evaluation.final

Εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Με μακροχρόνια εμπειρία και πετυχημένη υλοποίηση στρατηγικών έργων στον κλάδο αυτό παρέχουμε άμεσα οφέλη.

Περισσότερα
Περισσότερα

Συμβουλευτική

human.resources.consulting.final

Θεωρώντας το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης ως το πιο σημαντικό της περιουσιακό στοιχείο, προσφέρουμε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Περισσότερα
Περισσότερα

Επιμόρφωση

business.seminar.final

Είτε πρόκειται για συνέδριο, κάθε είδους εταιρική εκδήλωση, είτε οργάνωση εταιρικής συνάντησης, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.

Περισσότερα
Περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες

consultinggroup accounting final

Παρέχουμε έγκυρες και έγκαιρες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες αλλά και υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων. Με μακροχρόνια εμπειρία και πετυχημένες συνεργασίες παρέχουμε άμεσα οφέλη για τους πελάτες.

Περισσότερα
Περισσότερα

Συστήματα πιστοποίησης

consultinggroup iso final

Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις για πιστοποίηση τους σε πρότυπα, ανάλογα με τις δραστηριότητες τους. Παρέχουμε υπηρεσίες σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης, από το σχεδιασμό έως και την πιστοποίησή τους από επιλεγμένο Φορέα.

Περισσότερα

Περισσότερα

Συμβουλευτική διοίκησης

consultinggroup consulting business final

Θεωρώντας ότι η Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργήσαμε ένα μείγμα από υπηρεσίες που υποστηρίζουν την κάθε επιχείρηση. Σκοπός είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα μεγιστοποιεί την κερδοφορία.

Περισσότερα
Περισσότερα

Έρευνες & μελέτες

consultinggroup consulting analysis final

Για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων απαιτείται ουσιαστική και πραγματική απεικόνιση επιχειρηματικών σχεδίων και οικονομικών μελετών. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθοδολογίες ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου.

Περισσότερα

Περισσότερα

Αξιολόγηση

human.resources.evaluation.final

Εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Με μακροχρόνια εμπειρία και πετυχημένη υλοποίηση στρατηγικών έργων στον κλάδο αυτό παρέχουμε άμεσα οφέλη.

Περισσότερα
Περισσότερα

Συμβουλευτική

human.resources.consulting.final

Θεωρώντας το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης ως το πιο σημαντικό της περιουσιακό στοιχείο, προσφέρουμε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Περισσότερα
Περισσότερα

Επιμόρφωση

business.seminar.final

Είτε πρόκειται για συνέδριο, κάθε είδους εταιρική εκδήλωση, είτε οργάνωση εταιρικής συνάντησης, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.

Περισσότερα

Περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες

consultinggroup accounting final

Παρέχουμε έγκυρες και έγκαιρες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες αλλά και υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων. Με μακροχρόνια εμπειρία και πετυχημένες συνεργασίες παρέχουμε άμεσα οφέλη για τους πελάτες.

Περισσότερα
Περισσότερα

Συστήματα πιστοποίησης

consultinggroup iso final

Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις για πιστοποίηση τους σε πρότυπα, ανάλογα με τις δραστηριότητες τους. Παρέχουμε υπηρεσίες σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης, από το σχεδιασμό έως και την πιστοποίησή τους από επιλεγμένο Φορέα.

Περισσότερα

PLAN APPLICATION
  Ασφάλιση

  μαθε περισσοτερα!

  Oικονομικά

  μαθε περισσοτερα!

  Χρηματοδοτήσεις

  μαθε περισσοτερα!

  Διαφήμιση

  μαθε περισσοτερα!
  [one_fifth last=”yes” spacing=”no” center_content=”yes” hide_on_mobile=”no” background_color=”#ffffff” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”bottom” border_size=”0px” border_color=”#212121″ border_style=”dashed” padding=”0px” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=