Ενεργά προγράμματα

ΟΑΕΔ Κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 2016

Ιανουάριος 15th, 2016|0 Comments

Περίοδος υποβολής: 01/01/16 έως  31/12/16
Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016 (ΟΑΕΔ Κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 2016).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα του  ΟΑΕΔ Κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 2016
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν

περισσότερα!
περισσότερα!

ΟΑΕΔ Κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 2016

Ιανουάριος 15th, 2016|0 Comments

Περίοδος υποβολής: 01/01/16 έως  31/12/16
Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016 (ΟΑΕΔ Κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 2016).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα του  ΟΑΕΔ Κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ 2016
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν

περισσότερα!

Αναμενόμενα & παλαιότερα προγράμματα

περισσότερα!

ΕΣΠΑ Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Φεβρουάριος 11th, 2016|1 Comment

Περίοδος υποβολής από 17/3/2016 έως 27/4/2016

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (ΕΣΠΑ Νεοφυής Επιχειρηματικότητα).

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε

ΕΣΠΑ Αναβάθμιση μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Φεβρουάριος 11th, 2016|0 Comments

Περίοδος υποβολής από 7/4/2016 έως 20/5/2016

Προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (ΕΣΠΑ Αναβάθμιση μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων).

ΕΣΠΑ Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας

Φεβρουάριος 11th, 2016|0 Comments

Περίοδος υποβολής από 8/3/2016 έως 15/4/2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΕΣΠΑ Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας).

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την

περισσότερα!