Επικοινωνία & διαφήμιση

Για το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης επικοινωνιακής στρατηγικής πρέπει να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση σε νομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Απαιτείται μελέτη της επιχείρησης, της αγοράς και σύνταξη πρότασης που να αφορά τη διαφήμιση και το marketing.

Μελέτη εταιρίας

Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί προβάλλοντας το ως συγκριτικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας.

Ο τρόπος προσέγγισης και η μορφή επικοινωνίας εξαρτώνται από το αν η επιχείρηση είναι προσωποπαγής, συγκεντρωτικής διαχείρισης, εξελισσόμενη, οικονομικά ανερχόμενη, δεκτική στις τεχνολογικές εξελίξεις, επεκτεινόμενη σε νέες δραστηριότητες, που εμπλουτίζει το μοντέλο διαχείρισης της και επιμορφώνει τους υπαλλήλους και τα στελέχη της.

Οι σύμβουλοι μας γνωρίζοντας τους ανθρώπους της επιχείρησης, των οποίον η γνώμη και οι προτάσεις είναι αποφασιστικής σημασίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν την ήδη υπάρχουσα επικοινωνιακή πολιτική και να προβούν στις κατάλληλες συμβουλευτικές επικοινωνιακές παρεμβάσεις.

H μελέτη της εταιρίας απαιτεί μεθοδολογία. Συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση σας που αφορούν:

Μελέτη αγοράς

Η Έρευνα αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής για εμάς. Οι σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν την έρευνα ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας. Κάτι άλλωστε που ζητούν επιμόνως και οι πελάτες μας, οι οποίοι απαιτούν άμεση ενημέρωση και γρήγορα αποτελέσματα για κάθε πρόταση επικοινωνίας που υλοποιούμε.

Σε συνεργασία με εταιρείες ερευνών, αναπτύσσουμε συνεχώς νέα εργαλεία έρευνας που μετρούν τη δημόσια εικόνα ατόμων, επιχειρήσεων και οργανισμών και τις επιδόσεις της επικοινωνίας του πελάτη.

Έρευνες καταναλωτών
Προσδιορισμός κοινού στόχου
Καταγραφή σημείων πώλησης

Δημογραφικές εξελίξεις & τάσεις
Οικονομικές τάσεις
Αριθμητική & ποιοτική εξέλιξη κλάδου

Σύνταξη πρότασης

Αναλύοντας την αγορά και την επιχείρηση σας, εξάγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό τη σύνταξη μιας πρότασης, η οποία να αποτυπώνει τα οφέλη που θα αποκομίζει η επιχείρηση σας και θα αφορούν:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
 • Ενίσχυση πνεύματος ομαδικότητας
 • Καλές εργασιακές σχέσεις

Η εκπόνηση της πρότασης θα αφορά την καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας που μπορεί να ακολουθήσει ένα brand, προϊόν ή υπηρεσία με βάση τους παρακάτω παράγοντες:

 • τη χρονική στιγμή της προβολής
 • την τιμή του
 • την σχέση του με τον ανταγωνισμό
 • την τοποθέτηση του στην αγορά
 • ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης ανταγωνισμού
 • το κανάλι διανομής
 • τα χαρακτηριστικά του το κοινό στόχο
 • αξιολόγηση και επιλογή διαφημιστικών μέσων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του media plan γίνεται με γνώμονα τον ιδανικό συνδυασμό affinity, συχνότητας, κάλυψης, impact, κόστους και ανταποδοτικών οφελών από τα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η διαφήμιση από μόνη της δεν αυξάνει τις πωλήσεις. Η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να λάβει χώρα εφόσον παροτρυνθεί συχνότερη κατανάλωση από τους υπάρχοντες καταναλωτές και γίνει προσέλκυση νέων καταναλωτών προσεγγίζοντας άλλες ηλικιακές ομάδες, παίρνοντας μερίδιο από τον ανταγωνισμό και ενημερώνοντας όσους δεν είχαν γνώση της ύπαρξης του προϊόντος
Η διαφήμιση λειτουργεί υποστηρικτικά στους παραπάνω στόχους, βοηθώντας στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και στη βελτίωση της εικόνας του προϊόντος υπηρεσίας, καθώς και στην επικοινωνία κινήτρων που θα αυξήσουν τον αριθμό αυτών που θα δοκιμάσουν το προϊόν υπηρεσία. Η υπόθεση της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που αφορά αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στις συμπεριφορές, στάσεις, κανόνες και αξίες των μελών μιας εταιρίας στο πλαίσιο ευρύτερων συστημάτων. Και η επιχείρηση είναι ένα από αυτά τα συστήματα. Οι υγιείς επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία και τα οφέλη μακροπρόθεσμων σχεδιασμών.
Η εταιρία μας αποτυπώνει δημιουργικά, πρωτότυπες ιδέες που χτίζουν επικοινωνιακά μία δυναμική εικόνα για την κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Από τη συγγραφή και την επιμέλεια εταιρικών φυλλαδίων έως newsletters και από τη δημιουργία και το σχεδιασμό λογότυπων έως την ψηφιακή επικοινωνία και την παραγωγή διαφημιστικών spots, εγγυόμαστε ένα αποτέλεσμα που θα σας ικανοποιήσει.

Πολιτική επικοινωνία

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας δημόσιας εκστρατείας προϋποθέτουν βαθιά γνώση του πολιτικού οικονομικού και κοινωνικού πεδίου, στρατηγικό σχεδιασμό, ισχυρό μήνυμα, συντονισμένη δράση, έρευνα για τη διερεύνηση της εικόνας του υποψηφίου, μηχανισμούς δικτύωσης με τα μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως, αξιόπιστους συνεργάτες που γνωρίζουν καλά τη δουλειά τους και δεν αφήνουν τίποτα στη τύχη.

Η εταιρία μας τοποθετεί τη δημοσιότητα και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης στην καρδιά κάθε ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας. Εξειδικευμένα στελέχη μας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και σε υποψήφιους πολιτευτές, βουλευτές, τοπικούς άρχοντες, με στόχο την προετοιμασία, εκπαίδευση και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας παρουσίας τους στα μέσα ενημέρωσης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας βοηθούν τους πελάτες μας να αναδείξουν τα ισχυρά σημεία της δημόσιας εικόνας τους, να βελτιώσουν πιθανές αδυναμίες, να αποφύγουν παγίδες και να αποκτήσουν άνεση στην επικοινωνία τους με το ευρύ κοινό.

Εταιρική επικοινωνία

Η δημόσια εικόνα μιας επιχείρησης, η φήμη και το όνομά της αποτελούν το σημαντικότερο άυλο περιουσιακό της στοιχείο. Η υπηρεσία εταιρικής επικοινωνίας στηρίζει τις εταιρείες να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους μέσω της καλλιέργειας μιας ισχυρής, θετικής φήμης. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας βοηθούν τους πελάτες μας να οργανώσουν, να συντονίσουν και να διαχειριστούν την επικοινωνία τους με μεγάλες ομάδες κοινού.

Τέλος προσφέρουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις αλλαγές στο εσωτερικό τους, να διατηρήσουν τη συνοχή τους, να αποκαταστήσουν και να ισχυροποιήσουν τις σχέσεις τους με τους εργαζόμενους και τελικά να προστατεύσουν τη θέση τους στην αγορά. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση μας περιλαμβάνει:

Δημόσιες σχέσεις

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει ολόκληρο το πλάνο δημοσίων σχέσεων σας. Για εμάς οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι αυτό που θεωρεί η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, δηλαδή γνωριμίες και καλοί τρόποι. Για εμάς οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιούν την έρευνα ώστε να σχεδιάσουν τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων και να δημιουργήσουν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τις ομάδες που επικοινωνούν.

Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας. Ερευνούν σε βάθος, σχεδιάζουν, αναλαμβάνουν δράση και μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των ομάδων κοινού με τις οποίες επικοινωνούν.

Κάποια από τα εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων που περιλαμβάνει στις υπηρεσίες της είναι τα δελτία τύπου, τα newsletters, η σύνταξη προσκλήσεων, οι ανακοινώσεις εσωτερικής χρήσης, η σύνταξη άρθρων για εφημερίδες και περιοδικά, η δημιουργία ειδικής εταιρικής έκδοσης.

Internet marketing

Είναι γεγονός ότι κάθε μέρα προστίθενται χιλιάδες νέα sites στο Διαδίκτυο. Καθημερινά προστίθενται νέοι ανταγωνιστές που κυνηγάνε τους ίδιους πελάτες με εσάς! Για να έχει επιτυχία ο δικτυακός σας τόπος θα πρέπει πρώτον να τον επισκέπτονται και δεύτερον να πείθει τους κατάλληλους επισκέπτες να γίνουν πελάτες. Τα 4 Βασικά βήματα για την αύξηση της κερδοφορίας μέσω Internet Marketing είναι:

Βασική προϋπόθεση πριν προωθήσουμε μια επιχείρηση είναι να ξέρουμε τι προωθούμε, σε ποια αγορά απευθυνόμαστε, ποιοι είναι οι βέλτιστοι τρόποι προσέγγισης της αγοράς (site, eshop, facebook). Η φάση αυτή είναι κρίσιμης σημασίας και απαιτεί τη μελέτη από τους ειδικούς σε internet marketing.

Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρώτη φάση και υπάρχει ήδη παρουσία στο διαδίκτυο, η επόμενη φάση είναι η αύξηση επισκεψιμότητας. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν:
• Βελτιστοποίηση SEO για το Google (SEO)
• Διαφήμιση στο Google και διαφήμιση Facebook
• Social Media Marketing (Facebook, Twitter, LinkedIn κ.α.)
• Email marketing
• Video Marketing
• Affiliate marketing
• Content Marketing

Εφόσον η επισκεψιμότητα του site έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα το επόμενο στάδιο είναι να αυξηθεί το ποσοστό των επισκεπτών που γίνονται πελάτες. Η αύξηση των μετατροπών βασίζεται σε βελτίωση τη ποιότητας του site και της επισκεψιμότητας που φέρνουμε. Συνεπώς στα πλαίσια της συμβουλευτικής αποφασίζουμε για το αν σας συμφέρει:
• Βελτίωση της διαφημιστικής καμπάνιας
• Αύξηση μετατρεψιμότητας επισκέπτη πελάτη
• Διαχείριση φήμης
• Βελτίωση της συνολικής στρατηγικής marketing

Η πώληση σε ήδη πελάτες είναι σαφώς ευκολότερη από την προσέγγιση νέων υποψήφιων πελατών. Στα πλαίσια αυτά συστήνουμε συνδιασμό τεχνικών που περιλαμβάνουν:
• Social Media Marketing
• Email marketing
• Community Building
Επίσης συστήνουμε την αξιοποίηση των ήδη πελατών σας, που μπορούν να σας συστήσουν σε άλλους γνωστούς τους με τη χρήση Viral Marketing και Affiliate Marketing.

Με ξεκάθαρα μηνύματα και δυνατές εικόνες, δημιουργούμε για εσάς το κατάλληλο περιεχόμενο το οποίο ενημερώνει το κοινό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, το εμπλέκει με το δικό σας brand και μετατρέπει, τελικά, τις τυχαίες, περιστασιακές επισκέψεις στην ιστοσελίδα σας σε πιστούς πελάτες.

Καθορίζουμε τον τρόπο, τα μέσα και τις μεθόδους με τις οποίες θα αναδειχθεί καλύτερα το προϊόν, η υπηρεσία ή το έργο σας.

Σας παρέχουμε πρωτότυπο περιεχόμενο, το οποίο δημιουργούμε από την αρχή, αποκλειστικά για εσάς και σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις (κειμενογραφία, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις κ.α.).

Καταχωρούμε και ανανεώνουμε το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας.

Ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, πραγματοποιούμε γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους ή σε στούντιο, αναλαμβάνουμε δημοσιογραφικές παραγωγές, αλλά και την κάλυψη συνεδρίων.

Αναζητούμε και επιλέγουμε φωτογραφίες και εικόνες που ταιριάζουν σε εσάς και υπηρετούν τους σκοπούς του δικού σας brand. Αναλαμβάνουμε την επεξεργασία, την ταξινόμηση και την ψηφιακή αρχειοθέτησή τους.

Υφολογική και εκφραστική επιμέλεια κειμένων, εστιασμένη στους στόχους σας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Βρίσκουμε την κεντρική ιδέα και στη συνέχεια σχεδιάζουμε και υλοποιούμε γραφικές οπτικές αναπαραστάσεις, στατικές και διαδραστικές, με πολυμεσικό περιεχόμενο.

Marketing περιεχομένου

Στόχος μας είναι το κάθε έργο να διακρίνεται για τον ξεκάθαρο και μοντέρνο σχεδιασμό του, προσφέροντας εικαστικές επιλογές που θα διαμορφώσουν ή θα βελτιώσουν την ψηφιακή παρουσία σας. Παράλληλα, βασική μας μέριμνα είναι ο σχεδιασμός να υπηρετεί την ευχρηστία του ψηφιακού περιβάλλοντος που θα φιλοξενήσει τα προϊόντα ή το έργο σας.

Εσείς μας εξηγείτε τις ανάγκες σας σε επίπεδο διαφήμισης και μάρκετινγκ και εμείς σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο για την αρχική προβολή της εταιρείας ή του προϊόντος σας στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και για τη βελτίωση της ψηφιακής παρουσίας σας.

Σχεδιασμός και υλοποίηση στατικών, πολυμεσικών και δυναμικών διαφημίσεων, ακολουθώντας πάντα τις διεθνείς τάσεις: webover, interstitial, expandable κλπ.

Σχεδιάζουμε για εσάς το λογότυπο της εταιρείας, του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας.

Mobile marketing

Το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών έχει εξελιχθεί μιας και τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα είναι πραγματικοί σταθμοί πολλαπλών λειτουργιών. Αν και η λειτουργία του τηλεφώνου παραμένει η βασική, ενσωματώνονται και νέες υπηρεσίες.

Η κινητή συσκευή έχει επιπλέον χρήσεις (μουσική, φωτογραφία, video) και με την πρόσβαση στο Internet αναπτύσσει ακόμα περισσότερες (GPS, mobile portals, online games, social media) που κάνουν το χρήστη να το χρησιμοποιεί  περισσότερο.

Η κινητή συσκευή γίνεται μια προσωπική συσκευή από την οποία ο χρήστης της εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις λειτουργίες της, προσθέτοντας συνεχώς καινούργιες.

Ανάλογα με το κανάλι επικοινωνίας, το Mobile Marketing διαθέτει και τα αντίστοιχα οχήματα:

Email marketing

Το email marketing είναι πλέον μια πολύ δημοφιλής μέθοδος αναζήτησης νέου πελατολογίου αλλά και διατήρησης της επαφής με το υπάρχον. Συνίσταται στη στοχευμένη και μεθοδευμένη αποστολή ενημερωτικών emails (newsletters).

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την αποστολή των newsletters σας, είτε πρόκειται για ένα μεμονωμένο είτε για μια ολόκληρη καμπάνια, και παρέχουμε τα εργαλεία εκείνα που εξασφαλίζουν τη σωστή παρακολούθηση μιας καμπάνιας με πλήρη στατιστική ανάλυση της έκβασής της.

Στέλνοντας περιοδικά e-mail newsletters στη λίστα σας, κρατάτε επαφή, χτίζετε μια σχέση εμπιστοσύνης, ενημερώνετε τους πελάτες σας και προωθείτε τα προϊόντα σας. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας του δικτυακού σας τόπου.

Social marketing

Tα Social Media μπορούν να αξιοποιηθούν και ως εργαλεία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Η επικοινωνία μέσω Social Media είναι άμεση, αμφίδρομη, και η διάδοση τους τεράστια χάρη στα Tablets και τα Smartphones.

Η ερασιτεχνική όμως χρήση των Social Media από ορισμένες επιχειρήσεις έχει σαν αποτέλεσμα:

Αναλαμβάνουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό της παρουσίας σας social media, τα οποία αποτελούν πια αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής ταυτότητας κάθε εταιρείας.

Εμείς σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε για εσάς τις διαφημιστικές καμπάνιες που το κάνουν πραγματικότητα και αναλαμβάνουμε όλο το τεχνικό κομμάτι που το πλαισιώνει.

Φροντίζουμε για τη σωστή προώθηση του προϊόντος σας, μέσα από δημιουργικά και επιμελημένα κείμενα, εμπνευσμένα εικαστικά και πρωτότυπες εφαρμογές.

Συζητάμε τις δικές σας ανάγκες και βρίσκουμε μαζί το μέσο που ταιριάζει στο προϊόν ή την υπηρεσία σας. Στη συνέχεια, εμείς αναλαμβάνουμε τη δημιουργία της πρώτης σας σελίδας στα social media και την πρώτη διαφημιστική καμπάνια για την προώθησή της.

Ανανεώνουμε το περιεχόμενο της σελίδας σας και συντηρούμε τους λογαριασμούς σας στα social media, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Υλοποίηση εφαρμογών και διαγωνισμών για το Facebook, με στόχο την αύξηση των χρηστών που σας ακολουθούν (νέα like) και τη συλλογή στοιχείων των συμμετεχόντων.

Affiliate marketing

Το affiliate marketing είναι μια μέθοδος προώθησης της επιχείρησής σας στην οποία δίνετε ως αμοιβή προμήθεια επί της πώλησης. Δεν πληρώνετε για clicks ή views, αλλά μόνο για αγορές από το site σας. Αποτελεί δηλαδή μια μέθοδο marketing που είναι βασισμένη στην απόδοση.

Πληρώνετε για αποτελέσματα και όχι επισκεψιμότητα που ίσως δε φέρει ποτέ πελάτες. Οι άνθρωποι που σας προωθούν με σκοπό να κερδίσουν αυτήν την προμήθεια επί της πώλησης ονομάζονται affiliates. Στα Ελληνικά έχει επικρατήσει ο όρος «συνεργάτες» σαν μετάφραση.

Ο πιο πρακτικός τρόπος για να αξιοποιήσετε το Affiliate Marketing και να βρείτε Affiliates, είναι να έρθετε σε συνεργασία με υπάρχον δίκτυο συνεργατών (affiliate network), που έχει ήδη έτοιμους affiliates και affiliate πρόγραμμα για να «κουμπώσετε» στο site σας.

Στην Ελλάδα τα Affiliate networks που προτείνουμε στους πελάτες μας είναι η Linkwise, η ForestView και η ClickBanner.

Διαφήμιση Youtube

Standard banner ad

Είναι ακριβώς όπως οι απλές διαφημίσεις προβολής της Google στο Display Network. Μπορείτε να επιλέξετε κατηγορίες, θέμα και λέξεις-κλειδιά για να προσδιορίσετε τη θέση όπου θέλετε να εμφανιστούν.

Πλατφόρμα YouTube

Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο εμφανίσεις ανά ημέρα, είναι η 2η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης! Οι διαφημίσεις προβολής στο YouTube συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο της Google και εμφανίζονται παράλληλα με το video που βλέπει ο χρήστης.

Video overlay ads

Είναι banners που εμφανίζονται ως εμφανιζόμενα πλαίσια (pop-ups) στο πλαίσιο των εμφανιζόμενων βίντεο. Έτσι υποχρεώνουν το χρήστη να τα διαβάσει και να τα κλείσει.

Διαφημίσεις σε ροή βίντεο

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται πριν από βίντεο που έχει επιλέξει οι χρήστες. Είναι υποχρεωτικό να δουν τα 5 πρώτα δευτερόλεπτα της διαφήμισης και να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσει ή να την παραλείψουν.

Διαφημίσεις βίντεο αναζήτησης

Οι διαφημίσεις αναζήτησης εμφανίζονται πάνω ή προς τα δεξιά των αποτελεσμάτων αναζήτησης του YouTube και λειτουργούν παρόμοια με τις διαφημίσεις κειμένου στην Google, κάνοντας bid σε λέξεις-κλειδιά.

Διαφημίσεις βίντεο προβολής

Οι διαφημίσεις προβολής βίντεο εμφανίζονται μαζί με άλλα βίντεο στο YouTube ή σε άλλους ιστότοπους του Δικτύου εμφάνισης που ταιριάζουν με τις επιλογές στόχευσης.

Διαφήμιση Google

Στον σημερινό κόσμο που κατακλύζεται από κινητές συσκευές, πρέπει να διαφημίζεστε σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιούν οι πελάτες σας – επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να σας βρίσκουν, όταν πραγματοποιούν αναζήτηση, περιήγηση ή αγορά.

Στοχεύστε τις διαφημίσεις σας σε πελάτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές και πόλεις ή σε καθορισμένη απόσταση από την επιχείρηση ή το κατάστημά σας.

Οι χρήστες στο Google ανακαλύπτουν την επιχείρησή σας, ακριβώς τη στιγμή που αναζητούν όσα προσφέρετε.

Το Google AdWords μπορεί να σας βοηθήσει να προσελκύσετε νέους επισκέπτες στον ιστότοπό σας, να αυξήσετε τις διαδικτυακές πωλήσεις και τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεστε ή να ενισχύσετε την αφοσίωση των πελατών σας.

Μπορείτε να προσεγγίσετε σχετικούς πελάτες σε σχετικούς ιστότοπους στο διαδίκτυο. Μια ποικιλία επιλογών σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε στόχευση ανάλογα με τον τύπο του ιστότοπου, το είδος του κοινού ή το επαναληπτικό μάρκετινγκ, όταν και όπου έχει σημασία.

Το Google AdWords καταγράφει πόσα άτομα έχουν παρατηρήσει τις διαφημίσεις σας και σε τι ποσοστό κάνουν κλικ σε αυτές, προκειμένου να επισκεφτούν τον ιστότοπό σας ή να σας καλέσουν. Χάρη στα εργαλεία παρακολούθησης θα μπορείτε να δείτε τις πραγματικές πωλήσεις του ιστότοπού σας, οι οποίες προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα των διαφημίσεών σας.

Μπορείτε να δείτε ποια είναι η απόδοση των διαφημίσεών σας ανά πάσα στιγμή, αν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Google AdWords. Επίσης, για να εξοικονομήσετε χρόνο, θα σας αποστέλλουμε μια μηνιαία σύνοψη στην οποία θα αναφέρουμε όλα τα βασικά στατιστικά στοιχεία και τους αριθμούς που έχουν σημασία.

Στο Google AdWords μπορείτε να τροποποιήσετε τις διαφημίσεις σας, να δοκιμάσετε νέους όρους αναζήτησης, να παύσετε και να επανεκκινήσετε την καμπάνια σας δωρεάν και όποτε θέλετε.

Μετρήσιμο Μάρκετινγκ

Από κάθε συσκευή

Οποτεδήποτε & οπουδήποτε

Διαφήμιση Facebook

To Facebook έχει 4 εκατομμύρια Έλληνες χρήστες, ενώ η επισκεψιμότητα του είναι υψηλότερη από τη Google και οι μελέτες δείχνουν πως η καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η Facebook διαφήμιση είναι σαφώς πιο οικονομική σε σχέση με το Google ή άλλα μέσα. Η διαφήμιση στο Facebook εμφανίζεται με ποικιλία μορφών όπως κείμενα, banners (εικόνες) και βίντεο. Οι διεθνείς μελέτες και τα Case Studies σε Πελάτες μας δείχνουν ότι το Facebook είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για την:

Στο Facebook υπάρχει η δυνατότητα να στοχεύσετε το target group σας όχι μόνο με βάση τη γλώσσα και τη χώρα, αλλά και με βάση το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο ή ακόμα και τα ενδιαφέροντα-χόμπυ.

Μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος είναι η στόχευση ατόμων που έχουν επισκεφτεί το Site σας (Retargeting), ή των ανθρώπων που έχετε τα Emails τους όπως συνδρομητές του Newsletter σας.
Αναλαμβάνουμε το επαγγελματικό στήσιμο και τη συνεχή διαχείριση της διαφημιστικής σας καμπάνιας στο Facebook, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησής σας.

Εκτός από την αρχική δημιουργία της διαφημιστικής καμπάνιας αναλαμβάνουμε τη συνεχή βελτιστοποίηση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Παράλληλα με τη διαφημιστική εκστρατεία Facebook μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στη συνεχή ενημέρωση της εταιρικής σας σελίδας, τη δημιουργία Facebook Applications, και τη συβουλευτική των στελεχών σας.

Έντυπη διαφήμιση

Η έντυπη επικοινωνία με τη μορφή διαφημιστικού υλικού, είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες μας. Ο συνδυασμός ενός δυναμικού κειμένου και μιας εύστοχης εικόνας αποτελούν ένα από τα πιο ισχυρά επικοινωνιακά μέσα για μια επιχείρηση.

Το κάθε έντυπο σχεδιάζεται κι επεξεργάζεται από το δημιουργικό τμήμα μας, όπου μαζί με σας αποφασίζουμε την λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική του.

Προώθηση εξαγωγών

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών, σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και την επιθυμία, να διευρύνουν το μέγεθος τους με τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα των εξαγωγών.

Σας βοηθά να ανακαλύψετε τις ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησής σας καθώς και τα πλεονεκτήματα που έχει μια επιχείρηση από την εξαγωγή των προϊόντων. Οι τομείς που μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη: