Χρηματοδότηση

Όλη η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ αφορά τα παρακάτω:

 • αναζήτηση και αξιοποίηση των κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών
 • εύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των ευκαιριών από τις επιχειρήσεις
 • έγκαιρη ενημέρωση για νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • καθοδήγηση κατά την κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου
 • έλεγχος των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών
 • σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και προετοιμασία φακέλου
 • υποβολή φακέλου στον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος.
 • συνεχή παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων που απαιτούνται
 • επικοινωνία με τα στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος
 • παρουσία στελεχών μας σε επιτόπιους ελέγχους του Φορέα Υλοποίησης

Για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, απλώς διευκολύνει.

  Προσωπικά στοιχεία

  Στοιχεία επικοινωνίας


  Παρατηρήσεις & σχόλια

  Θα θέλετε να σας ενημερώνουμε μέσω υπηρεσίας newsletter: