Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023

Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία.

Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 12 μήνες

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση απασχόλησης & εργοδοτικών εισφορών / Κατάρτιση ΠροσωπικούΠρόσκληση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Δικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι: Άνεργοι, ηλικίας 56 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών.

Περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το «πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».