Υπηρεσίες εταιρικής οργάνωσης

Θεωρώντας ότι η Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, δημιούργησαμε και προσφέρουμε ένα μείγμα από υπηρεσίες εταιρικής οργάνωσης που υποστηρίζουν την κάθε επιχείρηση. Σκοπός είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης που στρατηγικά θα μεγιστοποιεί την κερδοφορία.

Στρατηγική διοίκησης

Για την αποτελεσματική διοίκηση μίας επιχείρησης και την εκπόνηση σωστής στρατηγικής, απαιτούνται αποφάσεις που να βασίζονται σε συγκεκριμένα και έγκυρα δεδομένα. Η πληροφορία και η σωστή ενημέρωση είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Μάθετε περισσότερα

Εκπαίδευση προσωπικού

Για την αποτελεσματική λειτουργία μίας επιχείρησης και την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών, απαιτείται σωστά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και εκπαίδευσης πρέπει να είναι διαρκής.

Μάθετε περισσότερα

Λογιστικά & πιστοποιήσεις

Για την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση μίας επιχείρησης, απαιτούνται έγκυρες λογιστικές και φοροτεχνικές γνώσεις, ενώ η πιστοποίηση μιας επιχείρησης με το αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης ISO βελτιώνει εσωτερικές της διαδικασίες και αποπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες της.

Μάθετε περισσότερα