Διαδικασίες τραπεζών

Με τη μεγάλη ύφεση που μαστίζει τη χώρα μας, μεγάλο μέρος των δανείων βρίσκεται σε καθυστέρηση. Οι τράπεζες, ανάλογα με το βαθμό καθυστέρησης, προβαίνουν στις ακόλουθες κινήσεις:

Α. Καταγγελία δανείου

Συνήθως (ανάλογα την τράπεζα) μετά τον 6ο μήνα καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων το δάνειο καταγγέλλεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τράπεζα διεκδικεί πλέον εφάπαξ την καταβολή ολόκληρου του ποσού του δανείου.

Β. Διαταγή πληρωμής από το πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο

Οι τράπεζες μετά την καταγγελία του δανείου και εάν ο οφειλέτης δεν προβεί σε διακανονισμό της οφειλής, πετυχαίνουν την έκδοση διαταγής πληρωμής από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο (αναλόγως το ποσό). Η διαταγή ισοδυναμεί ουσιαστικά με δικαστική απόφαση και έχει το δικαίωμα να προβεί και σε αναγκαστική κατάσχεση στην περιουσία του οφειλέτη. Τώρα, αν ο οφειλέτης έχει πραγματικούς λόγους απόκρουσης της διαταγής πληρωμής, προβαίνει σε ανακοπή και αναστολή της σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Γ. Πλειστηριασμός

Η τελευταία και επαχθέστερη φάση είναι ο πλειστηριασμός του ακινήτου που κατασχέθηκε. Αν η διαταγή πληρωμής δεν ανακόπηκε ή αν δεν επετεύχθη αναστολή εκτέλεσής της, τότε η τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκπλειστηριάσει το ακίνητο, προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτησή της.

Μάθετε περισσότερα για τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών