Νόμος 3588/2007 (Πτωχευτικός νόμος)

Μέσω του πτωχευτικού δικαίου ρυθμίζεται η εξυγίανση της επιχείρησης και η έξοδός της από την οικονομική αδυναμία (Πτωχευτικός νόμος). Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο μέσω της διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (άρθρο 99), όσο και μέσω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Μέσω των διαδικασιών αυτών μπορεί η επιχείρηση να εξέλθει των επιχειρηματικών προβλημάτων της συμφωνώντας με τους δανειστές της.

Διαδικασία συνδιαλλαγής (εξυγίανσης) των άρθρων 99επ. Ν. 3588/2007

  • Αίτηση και διαδικασία πτώχευσης εμπόρου ή εμπορικής εταιρείας
  • Αναδιοργάνωση επιχείρησης
  • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών εμπόρου
  • Ακυρότητα πράξεων εμπόρου
  • Πτωχευτική απαλλοτρίωση ή διεκδίκηση.

Περισσότερα για το νόμο