Σανίδα σωτηρίας μέσω Περιφέρειας για τη Δυτική Ελλάδα!

Η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19. Χρηματοδοτείται ποσό ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000 €.

Δικαιούχοι της Δράσης

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν νόμιμη έδρα την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και καλύπτει από ανώνυμες εταιρείες έως και ατομικές επιχειρήσεις. Είναι μια σανίδα σωτηρίας, λοιπόν, για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τη δημόσια στήριξη, προκειμένου να ισορροπήσουν στις απαιτήσεις της αγοράς και να τονώσουν την αναπτυξιακή τους δραστηριότητα.

Ημερομηνίες Υποβολής

Η έναρξη της υποβολής των προτάσεων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται να ξεκινήσει στις 06/10/2020 και να ολοκληρωθεί στις 30/10/2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ενημερωθείτε για το αν η επιχείρηση σας ανήκει στους κλάδους που χρηματοδοτούνται και να ενημερωθείτε για τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα,επικοινωνήστε με την εταιρεία διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ PlanConsultingGroup.

Η εταιρεία, με εμπειρία χρόνων σε πολύπλευρους τομείς των σύγχρονων επιχειρήσεων,  παρέχει πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από funds& ΕΣΠΑ. Το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη διαχείριση των προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση , προετοιμασία και ένταξη σε προγράμματα επιχορηγήσεων.

Λόγοι υλοποίησης

Το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίξει τις πληγείσες επιχειρήσεις από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει εγκρίνει η Ε.Ε στο πλαίσιο μέτρων για την παροχή ρευστότητας  έως τις 31/12/2020 βάσει νόμου.

Αποτελεί το νέο πρόγραμμα-καταπέλτη από το Ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας. Είναι απόρροια των μεταβολών στην νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που δημιούργησε η έξαρση του covid-19 και μετέβαλλε τα συνήθη δεδομένα στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Η οικονομική δυσπραγία από την έλλειψη ρευστότητας, καθώς και οι ζημίες που αντιμετώπισαν ακόμα και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις απειλεί το βιοτικό επίπεδο των επιχειρηματιών και στρέφει το θέμα σε ζητήματα βιωσιμότητας.

Πρόκειται για μια συμμετρική οικονομική διαταραχή, που διατάραξε τον ευρωπαϊκό οικονομικό κλοιό με αποτέλεσμα η λήψη μέτρων ν’ αποτελέσει αδήριτη ανάγκη. Συγκεκριμένα η μη προβλέψιμη εξωτερική επίδραση κλονίζει τα δεδομένα της αγοράς, δημιουργώντας  μια οικονομική επιβράδυνση στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Επικοινωνία

PlanConsultingGroup

Καλέστεμας:   2634303745 & 6970229227

Στείλτε μας μήνυμα: plan[email protected]gmail.com

Συμπληρώστε τη φόρμα: https://www.consultinggroup.gr/contact/contact-funding/

Επισκεφθείτε μας: Νότη Μπότσαρη 89, Ναύπακτος

Επισκεφθείτε μας: Κανακάρη 221, Πάτρα