ΈΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

  Περίοδος υποβολής: Από 12/5/2023 έως 12/6/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 14.800 ευρώ. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 12 μήνες. Είδος...
Read More

Επιχορήγηση απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 με έμφαση στις γυναίκες

  Περίοδος υποβολής: Aπό 10/5/2023 έως 9/6/2023 (έως τις 15:00) Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 14.800 ευρώ. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 12...
Read More

Eπιχορήγηση πρόσληψης 5.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 66, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες

  Περίοδος υποβολής: Από 10/05/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται 817,60 ευρώ μηνιαία για γυναίκες και 715,40 ευρώ μηνιαία για άνδρες. Διάρκεια...
Read More

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

  Περίοδος υποβολής: Από 24/04/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 594 ευρώ μηνιαία. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 6 μήνες. Είδος ενίσχυσης:...
Read More

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλίας μέσω LEADER

  Περίοδος υποβολής: Από 24/04/2023 Ύψος επιχορήγησης: Έως 600.000 € για υποδομές ή/και εξοπλισμό τις 100.000€ για άυλες ενέργειες. Διάρκεια...
Read More

Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 1) του προγράμματος Πράσινη μετάβαση ΜμΕ

  Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023 Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ με 40% έως 50% επιδότηση Είδος ενίσχυσης:...
Read More

Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ (Δράση 2) του προγράμματος Πράσινη μετάβαση ΜμΕ

  Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023 Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 30.000 έως και 200.000 ευρώ με 40% έως 50% επιδότηση Είδος ενίσχυσης:...
Read More

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 1)

  Περίοδος υποβολής: Από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 18.000 έως και 30.000 ευρώ με 40% έως 60%...
Read More

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράση 2)

  Περίοδος υποβολής: Από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 50.000 έως και 650.000 ευρώ με 25% έως 80%...
Read More

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ (Δράση 3)

  Περίοδος υποβολής: Από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ με 40% έως 75%...
Read More

Επιχορήγηση πρόσληψης 3.000 ανέργων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών

  Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023 Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία. Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 12 μήνες Είδος ενίσχυσης:...
Read More